Podsumowanie udziału Agencji Rozwoju Przemysłu w 16-ej edycji programu "Grasz o staż"

Data dodania: 2011-10-12
                

                

Pod koniec września Agencję Rozwoju Przemysłu opuściła ostatnia stażystka - laureatka programu "Grasz o staż" organizowanego przez "PwC" oraz "Gazetę Wyborczą".


ARP S.A. ponownie została uczestnikiem programu na prawach fundatora. "Grasz o staż", umożliwia spotkanie pracodawców z wyróżniającymi się na rynku studentami i absolwentami. Poprzez konkurs, młodzi ludzie z całej Polski mają okazję spróbować swoich sił w rywalizacji o płatne, merytoryczne praktyki w najbardziej renomowanych firmach oraz organizacjach rządowych i pozarządowych.

ARP S.A. ufundowała płatne praktyki dla dwóch laureatów konkursu, które między lipcem a wrześniem 2011 r.  odbyły się w trzech departamentach Agencji:
• Strategii,
• Pożyczek i Poręczeń,
• Biurze Marketingu i Promocji 
oraz w
• Oddziale ARP S.A. w Warszawie udzielającym pomocy publicznej na ratowanie i/lub restrukturyzację.

Adres strony konkursu: www.grasz.pl


Poniżej prezentujemy wywiad z Michałem Zabraniakem - absolwentem europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego  -  laureatem ostatniej edycji "Grasz o staż"


Dlaczego zdecydował się Pan na staż w Agencji Rozwoju Przemysłu?

Student w trakcie swojej nauki powinien starać się zdobyć jak najwięcej doświadczenia na różnego rodzaju praktykach i stażach. To pozwala nie tylko na zdobycie cennego wpisu do CV, ale przede wszystkim wykorzystanie wiedzy w praktyce, a w tym zweryfikowanie czy dana praca to rzeczywiście "to, co chcielibyśmy w życiu robić".  Wcześniej już odbyłem kilka rodzajów praktyk, ale to czego mi brakowało i co chciałem jeszcze zobaczyć "od wewnątrz" to instytucja ściśle współpracujące ze światem biznesu i poruszająca się w tym środowisku. ARP S.A. zdecydowanie spełnia te kryteria, dlatego pomyślałem, że z tego stażu mogę wynieść wiele ciekawych doświadczeń, a także cenne uwagi samych pracowników.

Jaka jest Pana zdaniem rola instytucji, takich jak ARP S.A.?

Myślę, że ta rola wciąż się zmienia. Kiedyś było to niewątpliwie "ratowanie polskiej gospodarki", pomoc w jej płynnym przejściu na nowe warunki, a także pomoc w wyjściu obronną ręką ze zmagań z europejskimi przedsiębiorstwami. To zadanie na pewno trudne. Teraz ta rola powoli przesunęła się w kierunku stymulacji polskiej gospodarki. Chodzi o to, aby za pomocą skutecznych instrumentów (w tym finansowych) wspierać polskie przedsięwzięcia, ułatwiać im rozwój na konkurencyjnym rynku, ale też ściągać do kraju zagraniczny kapitał. Właściwie wszystko to, co służyłoby polskiej gospodarce. Agencja jest w o tyle dobrej sytuacji, że dzięki sieci kontaktów z innymi agencjami tego typu może czerpać dobre wzorce z innych krajów i próbować je implementować na rynku krajowym.

Jak wyobraża sobie Pan przyszłość polskiej gospodarki?

To szalenie ogólne pytanie i trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź, zwłaszcza w momencie trwającego kryzysu, a być może przed jego drugą falą. Wbrew pozorom myślę, że to właśnie ten kryzys może być dla polskiej gospodarki szansą. Nasza pozycja wyjściowa jest dobra, kwestia tego jak sytuacja zostanie pokierowana po wyborach. Pod znakiem zapytania stoi "sztandarowa nadzieja" czyli gaz łupkowy, przed Euro2012 nie przeżyliśmy obiecywanego "skoku cywilizacyjnego" i to może budzić wątpliwości inwestorów. Jednocześnie należy zaznaczyć, że polska gospodarka radzi sobie obecnie dobrze, polskie obligacje budzą zaufanie, a na tle innych państw europejskich polski dług publiczny i deficyt budżetowy wypadają naprawdę nieźle. Czas pokaże jak uda się nam poprowadzić polskie interesy. Jestem jednak przekonany, że przy odpowiedniej współpracy i zrozumieniu sektora prywatnego i publicznego, polska gospodarka może stać się naprawdę konkurencyjna w ramach jednolitego rynku europejskiego. Nie możemy tylko zmarnować tej szansy.


Co była dla Pana największym zaskoczeniem podczas pracy w ARP S.A?

Zaskoczyły mnie pozytywnie dwie kwestie. Po pierwsze podejście do stażysty. Wiem, że sam "Grasz o staż" jest już gwarancją jakości, ale było widać, że Zespół ARP naprawdę poważnie traktuje stażystę - z jednej strony wrzuca go na głębszą wodę dając trudniejsze zadania, z drugiej strony w bardzo dokładny i skrupulatny sposób wprowadza go w swój świat wyjaśniając tajniki działania. Ten "wstęp" był szczególnie cennym doświadczeniem. Po drugie, w trakcie przygotowań do rozmowy kwalifikacyjnej widziałem, że ARP S.A. działa od wielu lat na szeroką skalę. Kiedy jednak zobaczy się prezentacje z liczbami, z pewnymi faktami i zdjęciami widzi się jak ogromny wpływ Agencja miała i ma na rozwój polskiej gospodarki.

Czego Pan się nauczył podczas stażu?

Bardzo wiele, aż ciężko to wymienić jednym tchem w trzech linijkach. Dla mnie najistotniejsza będzie wiedza z tego jakie są mechanizmy działania wewnątrz tego typu Agencji oraz budowanie relacji pomiędzy ARP S.A. a innymi podmiotami. W tym przydatne były właściwie wszystkie zadania jakie były mi tam powierzone.

Na ile staż zmienił Pana wyobrażenie o ARP S.A.?

Podstawowa zmiana to kwestia wagi ARP S.A. Z początku wydawało mi się, że ARP pełni funkcję czysto pomocniczą. Dziś wydaje mi się, że to nie tylko mała pomoc, to często ostatnia, ale i najlepsza deska ratunku.

Proszę opisać jedno ciekawe zdarzenie, sytuację którą Pan przeżył w ARP S.A.?

Podczas mojej pracy w ARP S.A. otrzymałem wiele ciekawych i kreatywnych zadań, które czasami zaskakiwały, czasami wymagały naprawdę dużych nakładów pracy. Jednak dla mnie zawsze najciekawsze były rozmowy z pracownikami ARP S.A. To takie rozmowy dają prawdziwy obraz pracy, sukcesów i porażek, zestaw bezcennych rad i wskazówek. To jest coś czego nie da się zastąpić najlepiej zaplanowanym stażem. To wspaniałe, że pracownicy chcieli dzielić się swoją wiedzą ze stażystą, który pojawia się w Agencji tylko na krótki czas.
__________________

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.


Program "Grasz o staż" jest przeznaczony dla studentów III roku studiów licencjackich oraz I i II roku magisterskich studiów uzupełniających, a także absolwentów uczelni wyższych, którzy nie przekroczyli 30 roku życia. Stanowi szansę dla najzdolniejszych studentów w zdobyciu pierwszych poważnych doświadczeń zawodowych, a dla pracodawców możliwość zyskania bardzo dobrych stażystów. Laureatami zostają osoby, które pomyślnie przejdą przez składający się z 3 etapów proces rekrutacji, na który składają się m.in. zadania konkursowe i rozmowa kwalifikacyjna. W dotychczasowych edycjach konkursu wzięło udział prawie 500 pracodawców, a laureatami zostało ponad 2100 osób.

 

Więcej informacji udziela:

Agnieszka Chmielewska
Biuro Marketingu i Promocji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 52
e-mail: Agnieszka.Chmielewska@arp.com.pl;
www.arp.com.pl
http://dlainwestorow.arp.com.pl