Podsumowanie szkolenia "Jak zmniejszyć koszty energii elektrycznej w przedsiębiorstwie"

Data dodania: 2009-07-01
Biorąc pod uwagę konieczność oszczędzania w zakresie gospodarowania energią elektryczną w przemyśle, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zorganizowała w dniu 23.06.2009 r. w Warszawie szkolenie pt. "Jak zmniejszyć koszty energii elektrycznej w przedsiębiorstwie". Oprócz spółek należących do portfela kapitałowego ARP S.A., w szkoleniu mogły wziąć udział również podmioty niezwiązane kapitałowo z Agencją, dla których kwestia zmniejszenia kosztów energii elektrycznej ma istotne znaczenie. Zajęcia prowadzili eksperci rekomendowani przez Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. W trakcie szkolenia podkreślono, że w każdym przypadku warto podejmować wysiłki zmierzające do obniżenia kosztów energii elektrycznej i podano konkretne przykłady skutecznych działań przedsiębiorstw w tym zakresie. Szczegółowo omówiono regulacje prawne dotyczące obrotu energią elektryczną w Polsce oraz zasady funkcjonowania odbiorcy taryfowego i TPA, związane z tym korzyści i ryzyka. Obszernie przedstawione zostały wymagania formalno-prawne niezbędne do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej wg TPA. Zaprezentowano dylematy związane z wyborem optymalizacji lub oszczędzania dla osiągnięcia niższych kosztów zakupu energii elektrycznej. Zwrócono także uwagę na rolę audytu elektroenergetycznego. Poruszono kwestie znalezienia rozwiązań techniczno-organizacyjnych, wraz z określeniem poziomu ich opłacalności i okresu zwrotu poniesionych nakładów. W końcowej części szkolenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z niektórymi działaniami wspierającymi małych i średnich przedsiębiorców w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania źródeł energii odnawialnej. Zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące zarządzania zużyciem energii w przedsiębiorstwie oraz założenia i projekt ustawy o efektywności energetycznej, w tym tzw. "białe certyfikaty" i dobrowolne umowy z przemysłem (LTA). Dzięki użyciu innowacyjnego systemu audiowizualnej obsługi szkoleń i konferencji, bazującego na połączeniach internetowych, w zajęciach uczestniczyły również osoby zaproszone do udziału w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Baranowie Sandomierskim. Było to też okazją do krótkiego zapoznania uczestników szkolenia z Zespołem Zamkowo-Parkowym w Baranowie. System umożliwił zdalne zaprezentowanie uczestnikom szkolenia laboratorium funkcjonujące w Polsko-Japońskim Centrum Efektywności Energetycznej, w którym w praktyczny sposób przedstawione są różne zastosowania energooszczędnych rozwiązań.

Biorąc pod uwagę konieczność oszczędzania w zakresie gospodarowania energią elektryczną w przemyśle, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zorganizowała w dniu 23.06.2009 r. w Warszawie szkolenie pt. "Jak zmniejszyć koszty energii elektrycznej w przedsiębiorstwie".

Oprócz spółek należących do portfela kapitałowego ARP S.A., w szkoleniu mogły wziąć udział również podmioty niezwiązane kapitałowo z Agencją, dla których kwestia zmniejszenia kosztów energii elektrycznej ma istotne znaczenie. Zajęcia prowadzili eksperci rekomendowani przez Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

W trakcie szkolenia podkreślono, że w każdym przypadku warto podejmować wysiłki zmierzające do obniżenia kosztów energii elektrycznej i podano konkretne przykłady skutecznych działań przedsiębiorstw w tym zakresie. Szczegółowo omówiono regulacje prawne dotyczące obrotu energią elektryczną w Polsce oraz zasady funkcjonowania odbiorcy taryfowego i TPA, związane z tym korzyści i ryzyka. Obszernie przedstawione zostały wymagania formalno-prawne niezbędne do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej wg TPA. Zaprezentowano dylematy związane z wyborem optymalizacji lub oszczędzania dla osiągnięcia niższych kosztów zakupu energii elektrycznej. Zwrócono także uwagę na rolę audytu elektroenergetycznego. Poruszono kwestie znalezienia rozwiązań techniczno-organizacyjnych, wraz z określeniem poziomu ich opłacalności i okresu zwrotu poniesionych nakładów. W końcowej części szkolenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z niektórymi działaniami wspierającymi małych i średnich przedsiębiorców w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania źródeł energii odnawialnej. Zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące zarządzania zużyciem energii w przedsiębiorstwie oraz założenia i projekt ustawy o efektywności energetycznej, w tym tzw. "białe certyfikaty" i dobrowolne umowy z przemysłem (LTA).

Dzięki użyciu innowacyjnego systemu audiowizualnej obsługi szkoleń i konferencji, bazującego na połączeniach internetowych, w zajęciach uczestniczyły również osoby zaproszone do udziału w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Baranowie Sandomierskim. Było to też okazją do krótkiego zapoznania uczestników szkolenia z Zespołem Zamkowo-Parkowym w Baranowie. System umożliwił zdalne zaprezentowanie uczestnikom szkolenia laboratorium funkcjonujące w Polsko-Japońskim Centrum Efektywności Energetycznej, w którym w praktyczny sposób przedstawione są różne zastosowania energooszczędnych rozwiązań.