ARP S.A. utworzy fundusz inwestujący w zielone aktywa

Data dodania: 2023-03-13

Dzisiaj Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podpisał umowę zakupu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych od KGHM Polska Miedź S.A. Jest to jedna z najważniejszych inicjatyw strategicznych przewidzianych w ramach nowej Strategii ARP S.A. na lata 2023-2025 z perspektywą do 2030 r. pt. "ARP. CZYSTY PRZEMYSŁ" przyjętej w grudniu 2022 r.

W kolejnych miesiącach ARP TFI złoży wniosek do sądu rejestrowego, celem rejestracji w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych pierwszego "Polskiego Zielonego Funduszu ARP" (Polish Green Fund by ARP). Fundusz będzie dysponował środkami zarówno Agencji Rozwoju Przemysłu, jak i polskich i międzynarodowych instytucji finansowych (publicznych i prywatnych) zainteresowanych ekspozycją na zieloną transformację i dekarbonizację energetyczną polskiej gospodarki oraz zieloną budowę i modernizację aktywów w Polsce, która jest 6. w UE, a 23. gospodarką na świecie.

Polski Zielony Fundusz (PZF) ma być infrastrukturalnym funduszem inwestycji w zielone oraz transformujące się aktywa, które będą uniezależniały Polskę od węglowodorów (green infra fund). PZF wychodzi naprzeciw regulacjom rozporządzenia SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) w szczególności art. 8 i 9.

PZF, zarządzany przez ARP TFI, w ramach określonej polityki inwestycyjnej, będzie inwestował m.in. w transformację i dekarbonizację polskiego ciepłownictwa lokalnego oraz innych instalacji komunalnych JST, generację oraz łańcuch wartości morskiej i lądowej energetyki wiatrowej, energetykę słoneczną, zieloną chemię, rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego oraz zielony przemysł (od efektywności energetycznej przez dostęp do zielonej energii po zdekarbonizowaną logistykę).

"Polska musi być coraz bardziej suwerenna energetycznie. Chodzi nie tylko o kluczowe, wielkoskalowe instalacje, stanowiące o sile całych systemów sieci elektroenergetycznych, ale także o mniejsze instalacje, budowane i modernizowane lokalnie, ważne dla naszych małych ojczyzn. Polski Zielony Fundusz ma zamiar ściśle współpracować z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, celem zazieleniania gospodarki komunalnej, z ciepłownictwem na czele. Mamy zarówno pomysły technologiczne, analizowane i rozwijane z partnerami branżowymi, jak i również instrumentarium finansowe. Będziemy inwestować w zielone moce wytwórcze oraz w łańcuch wartości, który umożliwi ten imponujący "zielony skok", który przed nami. Logika jest prosta: zielona rynkowa transformacja musi się opłacać - inwestorom (stopa zwrotu), wykonawcom i instalatorom (godziwa marża), odbiorcom-użytkownikom-klientom. Nadrzędnym celem naszych działań jest dobra, stabilna cena za czystą energię, ciepło i inne usługi komunalne oraz produkty, niezależne od szaleństw wycen węgla czy gazu ziemnego, co po roku wojny na Ukrainie zrozumieliśmy jak nigdy dotąd" - mówi Cezariusz Lesisz, Prezes Zarządu ARP S.A.

"Agencja Rozwoju Przemysłu znana jest od ponad 30 lat z finansowania polskiej gospodarki, przede wszystkim w formule dłużnej, poprzez pożyczki. Posiada także własny portfel spółek przemysłowych w różnych branżach i sektorach oraz w różnych częściach Polski. Organizuje parki przemysłowe dla strategicznych inwestorów, którzy coraz częściej, z mapy całego świata, wybierają właśnie Polskę. Nowa Strategia ARP S.A. na lata 2023-2025 z perspektywą do 2030 r. jest pod hasłem "Czysty Przemysł", a więc transparentny, na jasnych zasadach, coraz bardziej efektywny, także od strony energetycznej, aby mógł być coraz mniej emisyjny. Ta świadomość przyświeca Agencji nie tylko w zarządzaniu spółkami w ramach Grupy Kapitałowej, ale także przy organizowaniu terenów i przestrzeni dla nowych inwestorów, którzy wciąż zwracają uwagę na potrzebę korzystania z zielonej energii. Polski Zielony Fundusz poprzez inwestycje w nowe aktywa ma być kluczowym narzędziem, wehikułem inwestycyjnym, umożliwiającym inwestorom z całego świata rynkową ekspozycję na te wielkie przemiany, które przed nami" - zauważa Izabela Antos, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nadzorująca m.in. Departament Instrumentów Rozwojowych.

"Polski Zielony Fundusz jako infrastrukturalny fundusz inwestycyjny będzie inwestował długoterminowo - tenor funduszu wyniesie 10 lat, a jego strukturyzacja od strony zarówno projektów dobieranych do portfolio, instrumentów finansowych oraz polityki zarządzania ryzykami, pozwoli nam zaoferować polskim i międzynarodowym inwestorom ciekawą ekspozycję na zieloną transformację Polski, jednej z największych gospodarek w tej części świata, w stabilnych ramach Unii Europejskiej.

PZF, jako fundusz infrastrukturalny, będzie inwestował w sprawdzone rozwiązania, twarde aktywa (zarządzanie ryzykami), stanowiące naturalne zabezpieczenie przed geopolityczną zmiennością, inflacją czy szokami na notowanych rynkach kapitałowych, przy relatywnie atrakcyjnych stopach zwrotu w dłuższym czasie. Naszą ofertę kierujemy do zróżnicowanego grona profesjonalnych inwestorów, polskich i międzynarodowych, publicznych i prywatnych.

Będziemy jednak szczególnie przyglądać się także nowym rozwiązaniom, które z biegiem czasu będą osiągały dojrzałość i będą mogły być skalowane w różnych częściach Polski - mam tu na myśli np. gospodarkę wodorową i jej łańcuch wartości, przemysł biogazowy, CCSU czy też przemysł rozwijający technologie w ramach łańcucha wartości energii jądrowej. Jednak nie jesteśmy funduszem typu venture capital i na pewno nie będziemy mogli być na początku drogi inwestycyjnej w tych przedsięwzięciach. Jednak mamy świadomość jak wiele przełomów i sukcesów technologicznych przed nami, dlatego musimy i będziemy trzymać rękę na pulsie" - dodaje prof. Tomasz Gackowski, Dyrektor Zarządzający w ARP S.A.

Zapraszamy do współpracy!