Podnoszenie poziomu dojrzałości projektowej w Grupie Kapitałowej ARP

Data dodania: 2023-02-01

26 stycznia 2023r. w siedzibie Wuzetem, odbyło się VIII Spotkanie Społeczności Projektowej Grupy Kapitałowej ARP. Było to zarazem pierwsze wydarzenie z cyklu wizyt studyjnych w spółkach, których celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk projektowych, realizowanych przez ARP S.A.

W cyklicznych spotkaniach uczestniczą przedstawiciele Grupy Kapitałowej ARP, osoby na stanowiskach zarządczych, Sponsorzy Projektów, Członkowie Komitetów Sterujących, Kierownicy Programów i Projektów, członkowie zespołów projektowych, przedstawiciele PMO oraz wszyscy pracownicy zorientowani na wprowadzanie zmian w spółkach.

Wydarzenie rozpoczęło się od prezentacji Anny Ścieszko – Osińskiej, Prezesa Zarządu Wuzetem i Waldemara Iwanowskiego, Dyrektora Biura Techniczno-Produkcyjnego w Wuzetem na temat przeprowadzenia procesu poprawy efektywności oraz mapy drogowej rozwoju spółki. Następnie wszyscy uczestnicy udali się na grupowe zwiedzanie hali produkcyjnej. Podczas spaceru po hali goście prowadzeni przez ekspertów, mogli przyglądać się krok po kroku procesowi tworzenia stalowych komponentów produkowanych przez spółkę.

W drugiej części spotkania przedstawiciele Biura Zarządzania Projektami w ARP, przy wsparciu Krzysztofa Witkowskiego, eksperta w dziedzinie zarządzania projektami i tworzenia skutecznych PMO, zainicjowało prace nad doprecyzowaniem polityki zarządzania programami, projektami i portfelami w GK ARP.

Rezultatem VIII Spotkania Społeczności Projektowej GK ARP jest materiał, stanowiący podwaliny wspólnej dla całej grupy metodyki projektowej, stanowiącej kolejny kamień milowy w procesie wdrażania kultury projektowej w Grupie Kapitałowej ARP.

Spotkanie zakończyło się rozdaniem dyplomów wszystkim przedstawicielom spółek, zaangażowanym w prace na rzecz podnoszenia poziomu dojrzałości projektowej w naszej Grupie Kapitałowej.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Biuro Zarządzania Projektami ARP S.A. oraz warszawski Wuzetem.