Podmioty z GK ARP S.A. przejmują aktywa Polimex-Mostostal SA

Data dodania: 2012-10-25
24 października 2012 r. MARS FIZ, zarządzany przez spółkę z Grupy Kapitałowej ARP S.A., podpisał z Polimex-Mostostal SA umowy kupna Fabryki Kotłów Sefako S.A. i Energomontażu-Północ Gdynia Sp. z o.o. oraz warunkową umowę przedwstępną  sprzedaży nieruchomości portowej w Gdyni. Łączna kwota transakcji to 172 mln zł.

24 października 2012 r. MARS FIZ, zarządzany przez spółkę z Grupy Kapitałowej ARP S.A., podpisał z Polimex-Mostostal SA umowy kupna Fabryki Kotłów Sefako S.A. i Energomontażu-Północ Gdynia Sp. z o.o. oraz warunkową umowę przedwstępną  sprzedaży nieruchomości portowej w Gdyni. Łączna kwota transakcji to 172 mln zł.

Stroną umów sprzedaży spółek jest MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany i reprezentowany przez MS TFI S.A. - należący do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., natomiast stroną umowy sprzedaży nieruchomości jest Mars Finance 1 Sp. z o.o.,  spółka zależna MARS FIZ. Ostateczna wartość umów będzie zależała od kondycji finansowej nabywanych spółek i może ulec pomniejszeniu.

- Nabycie przez Fundusz  Mars spółek Sefako i Energomontaż Północ wpisuje się w całościowy projekt Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu SA inwestycji w rozwój sektora energetycznego, w tym offshore w Polsce -   powiedział prezes ARP SA, Wojciech Dąbrowski.

Zdaniem Piotra Słupskiego, prezesa MS TFI jest to kolejny etap rozwoju Funduszu. - Zakup Sefako i Energomontażu w przyszłości znacząco wpłynie na wzrost wartości certyfikatów Funduszu MARS - podkreślił prezes Słupski.

Fabryka Kotłów Sefako należy do największych producentów kotłów energetycznych w Polsce, stosowanych zarówno w energetyce zawodowej, przemysłowej jak i w tzw. małej energetyce. Spółka jest też wiodącym producentem elementów ciśnieniowych do kotłów.

Energomontaż-Północ Gdynia zajmuje się m.in. wytwarzaniem i montażem konstrukcji stalowych dla przemysłu budowy i remontów statków oraz portów, działalnością nakierowaną na przemysł stoczniowy, offshore jak również budową, prefabrykacją, remontami i modernizacją zakładów przemysłowych.


----------------------------------------------------------
MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest funduszem zarządzanym przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które w czerwcu 2010 r. uzyskało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności i utworzenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, dedykowanego w całości na potrzeby Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., jedynego właściciela towarzystwa. Wśród aktywów wniesionych do funduszu przez ARP S.A. znajdują się m.in. spółki produkcyjne (w tym trzy stocznie remontowe: Morska Stocznia Remontowa S.A., Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA S.A., Stocznia Remontowa NAUTA S.A.) oraz nieruchomościowe. Aktywa Funduszu to łącznie blisko 730 mln zł.