Podczas Kongresu 590 zostaną wręczone Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP

Data dodania: 2020-07-21
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest wyróżnieniem przyznawanym raz w roku przedsiębiorcom, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Kongresu 590, wydarzenia zaplanowanego na 21-22 października.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest wyróżnieniem przyznawanym raz w roku przedsiębiorcom, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Kongresu 590, wydarzenia zaplanowanego na 21-22 października.

Przedsiębiorstwa, które będą miały szanse starać się o wyróżnienia, zostaną wybrane na podstawie rekomendacji Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. W skład Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP weszło 17 osób, wśród powołanych przedstawicieli świata nauki, biznesu i mediów znalazł się Prezes ARP S.A. Cezariusz Lesisz.

– Współpraca z polskimi przedsiębiorcami, wspieranie ich aktywności biznesowych oraz pomoc finansowa i merytoryczna to jedne z najbardziej istotnych obszarów działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Chcemy rozwijać polską gospodarkę i nagradzać tych przedsiębiorców, którzy mogą być wzorem dla innych – mówi Prezes ARP S.A. Cezariusz Lesisz.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP – która w tym roku zostanie przyznana już po raz osiemnasty – jest jednym z najważniejszych wyróżnień dla polskich przedsiębiorstw. Jej celem jest przede wszystkim wspieranie aktywności gospodarczej przedsiębiorców i wyłanianie najlepszych spośród nich. Od kilku lat nagrody są przyznawane w siedmiu kategoriach – pięciu kategoriach głównych i dwóch specjalnych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może w danym roku przyznać Nagrodę Indywidualną dla osób wyróżniających się wybitnymi zasługami dla rozwoju polskiej gospodarki i przedsiębiorczości, a także Nagrodę Specjalną. Wśród 128 instytucji, które zostały zaproszone do zgłaszania kandydatów do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, znalazła się również Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Więcej informacji na temat Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/aktualnosci/art,16,powolanie-kapituly-nagrody-gospodarczej-prezydenta-rp.html