Poczta Polska na Platformie Transferu Technologii ARP

Data dodania: 2015-09-16
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Poczta Polska S.A. podejmą wspólne działania na rzecz rozwoju innowacyjności. 16 września br. spółki podpisały list intencyjny, na mocy którego Poczta Polska S.A. dołączy do bazy Platformy Transferu Technologii.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Poczta Polska S.A. podejmą wspólne działania na rzecz rozwoju innowacyjności. 16 września br. spółki podpisały list intencyjny, na mocy którego Poczta Polska S.A. dołączy do bazy Platformy Transferu Technologii.

- Jestem przekonana, że współpraca w ramach Platformy Transferu Technologii ułatwi Poczcie Polskiej szybsze pozyskiwanie partnerów oferujących innowacyjne i odpowiadające na jej potrzeby rozwiązania. Natomiast ARP zyskuje kolejnego partnera, którego potencjał i otwarte podejście do realizacji nowatorskich projektów wniesie istotną wartość do rozwijanego przez nas modelu otwartych innowacji – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., podkreślając, że od oficjalnego uruchomienia PTT w maju br. działa na niej już ponad 700 podmiotów.  

Poczta Polska za pośrednictwem PTT będzie szukała technologii i partnerów, z którymi zrealizuje innowacyjne projekty. W najbliższym czasie planuje m. in. wprowadzić nowe produkty do sieci placówek, uzupełnić ofertę e-commerce, uruchomić nowoczesne formy dostaw i magazynowania przesyłek, a także zoptymalizować sieć transportową. Dzięki uczestnictwu w PTT Poczta Polska zyska możliwość łatwego poszukiwania partnerów do wymienionych projektów.

- W ciągu ostatnich kilku lat Poczta Polska pokazała, ze potrafi się zmieniać. Nasza platforma internetowa Envelo jest jednym z ciekawszych projektów innowacyjnych pocztowej Europy. Nasz program Ekspansja związany ze wsparciem e-commerce otrzymał w tym roku międzynarodową nagrodę World Mail Award. Teraz czas na pokazanie, ze Poczta Polska może stać się miejscem współpracy dla firm które maja już pomysł, mają produkt ale brakuje im skali i dotarcia do klienta końcowego. Jestem przekonany ze współpraca z ARP będzie krokiem milowym na drodze do osiągniecia tego celu - podkreślił Ireneusz Piecuch, wiceprezes Poczty Polskiej S.A. 

Poczta Polska S.A. jest zainteresowana także udziałem w modelu brokeringowym Platformy Transferu Technologii. ARP S.A. uruchomi go po otrzymaniu środków europejskich. Zespół brokerów ARP S.A. będzie poszukiwał dla dużych przedsiębiorstw firm z sektora MŚP, które dostarczą innowacyjne produkty i technologie. ARP S.A. połączy także przedsiębiorstwa z sektora MŚP z jednostkami naukowymi, które pomogą rozwinąć poszukiwane przez duże przedsiębiorstwa rozwiązania technologiczne. W efekcie tych działań przedsiębiorcy z sektora MŚP będą w stanie efektywniej i na wyższym poziomie technologicznym kooperować z dużymi przedsiębiorstwami.

Uruchomiona w maju Platforma Transferu Technologii jest przykładem rozwijanych przez ARP S.A. nowoczesnych narzędzi dla biznesu. Od momentu powstania eksperci PTT zbudowali bazę relacji z interesariuszami takimi jak: uczelnie wyższe, instytuty naukowo-badawcze, centra transferu technologii, instytucje otoczenia biznesu (np. parki naukowo-technologiczne), przedsiębiorstwa. Podczas ponad trzystu spotkań na terenie całego kraju wskazywano na korzyści wynikające z uczestnictwa w Platformie Transferu Technologii. W rezultacie podjętych działań zbudowano reprezentatywną bazę relacji udokumentowaną podpisaniem ponad 120 listów intencyjnych, w których poszczególni partnerzy wyrażali chęć uczestnictwa w modelu utworzonym przez ARP S.A. Portal PTT to baza:
- 614 opisów technologii (tzw. baza dawców),
- 76 opisów partnerów mogących świadczyć usługi doradcze (tzw. baza ekspertów),
- 22 opisy zawierające informację o poszukiwanych technologiach (tzw. baza biorców).