Po raz VI ARP rusza z konkursem dla studentów

Data dodania: 2024-03-01

Wystartowała VI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską organizowanego w ramach programu Kadry dla Przemysłu.

Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których rektorzy zrzeszeni są, jako członkowie zwyczajni, w stowarzyszeniu pod nazwą Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania kluczowymi dla rozwoju polskiej gospodarki zagadnieniami związanymi z innowacjami w przemyśle, restrukturyzacją, efektywnym zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz rolą ARP S.A. jako podmiotu zajmującego się wsparciem przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności. Dodatkowo, ARP S.A., jako inicjator Konkursu, stawia sobie za cel promowanie zatrudnienia w branży przemysłowej oraz szerzenie idei rozwoju projektów sektora przemysłowego.

Specjalnie wyłoniona komisja wybierze najlepsze prace w trzech kategoriach: praca licencjacka, praca inżynierska i praca magisterska. W VI edycji Konkursu, można zgłaszać prace w następujących obszarach tematycznych:

Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do 7 października 2024 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada 2024 roku.

KADRY DLA PRZEMYSŁU (3)