Platforma Transferu Technologii – Otwarte innowacje

Data dodania: 2015-05-28
Agencja Rozwoju Przemysłu uruchomiła Platformę Transferu Technologii (PTT) - nowatorskie narzędzie komercjalizacji innowacji. PTT łączy potencjały wynalazców, instytutów naukowych i przedsiębiorców.

Agencja Rozwoju Przemysłu uruchomiła Platformę Transferu Technologii (PTT) - nowatorskie narzędzie komercjalizacji innowacji. PTT łączy potencjały wynalazców, instytutów naukowych i przedsiębiorców.

- Platforma Transferu Technologii to unikalny instrument, którego dotąd brakowało na polskim rynku. Będzie gromadził zasoby firm, które chcą udostępnić swoje innowacyjne rozwiązania oraz informacje o potrzebach podmiotów, które są zainteresowane ich pozyskaniem. Mechanizm wyszukiwania ułatwi kojarzenie dawców z biorcami technologii. To pierwszy krok do udanej wymiany wiedzy między firmami, a także między firmami a światem nauki, które często w Polsce działają obok siebie – powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.

- Na PTT są już KGHM oraz Polska Grupa Zbrojeniowa, dziś to grono powiększa się o Polską Grupę Energetyczną, Eneę i Lotos. Cieszę się, że do platformy przystępują spółki w moim nadzorze, które jako narodowe czempiony powinny przecierać szlak dla innych firm, także dzieląc się opracowywanymi technologiami – dodał minister skarbu.

- Już w chwili inauguracji Platformy mamy 500 wpisów. To efekt ciężkiej pracy całej Spółki od listopada 2014 r., kiedy została przyjęta nowa Strategia. Od tego czasu pracownicy ARP odbyli setki spotkań z przedsiębiorcami, instytucjami, ekspertami, aby jak najlepiej dostosować PTT do ich potrzeb. Dzięki temu mamy unikalne na rynku narzędzie do komercjalizacji innowacji – powiedziała prezes Magaczewska.

Każdego dnia do PTT dołącza coraz więcej instytutów naukowych i przedsiębiorców. – Platformą zainteresowane są mikro, małe i średnie firmy, na narodowych czempionach kończąc – dodała prezes Magaczewska.

Platforma Transferu Technologii jest oparta na modelu otwartych innowacji. Mogą z niej korzystać wynalazcy, jednostki naukowe, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także duże firmy. Dostęp do zasobów Platformy jest bezpłatny. ARP będzie zapewniać każdemu użytkownikowi usługi doradcze oraz profesjonalną pomoc przy wprowadzaniu ofert do baz Platformy.

Dzięki Platformie dawca zyskuje efektywne narzędzie prezentacji swojej technologii pozwalające nawiązać współpracę z chętnymi do jej komercjalizacji. Biorca technologii otrzymuje z kolei bezpośredni dostęp do innowacyjnych rozwiązań. Istotną cechą Platformy jest także możliwość zgłoszenia za jej pośrednictwem zapotrzebowania na dany rodzaj technologii.

ARP planuje także pozyskać 120 mln zł z funduszy unijnych na rozwój PTT. Większość tych środków zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu technologii i usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Obecnie PTT oferuje ponad 500 rozwiązań technologicznych z 12 branż: medycyna, biotechnologia i farmacja, energetyka i paliwa, górnictwo i hutnictwo, ochrona środowiska, branża drzewno-papiernicza, chemia, branża elektromaszynowa, branża spożywcza, budownictwo, opakowania i poligrafia, telekomunikacja/TCI.