W Gniewczynie ruszy produkcja wagonów

Data dodania: 2019-04-25
Agencja Rozwoju Przemysłu i PKP CARGO S.A. podpisały w Rzeszowie list intencyjny w sprawie współpracy przy produkcji wagonów towarowych.

Agencja Rozwoju Przemysłu i PKP CARGO S.A. podpisały w Rzeszowie list intencyjny w sprawie współpracy przy produkcji wagonów towarowych.

Fabryka Wagonów "Gniewczyna" powstała z przekształcenia w 1994 r. Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gniewczynie w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Firma zatrudniała wówczas ponad 1 tys. pracowników i plasowała się wśród czołowych polskich firm branży kolejowej. W 2001 r. została sprzedana przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny słowackiemu podmiotowi.

Jeszcze kilka lat temu produkty fabryki w Gniewczynie były potwierdzone certyfikatami i słynęły na rynku europejskim z dobrej jakości. Na terenie fabryki wciąż stoją gotowe do pracy maszyny i urządzenia, a według powszechnej opinii ekspertów, realne jest szybkie wznowienie produkcji. Chciałbym, aby stało się to jak najszybciej. Zakład w najlepszych latach zatrudniał ok. tysiąca osób. Sądzę, że z biegiem czasu tyle osób znalazłoby tam pracę i liczę, że dzięki dzisiejszej decyzji tak właśnie się staniepowiedział Tomasz Poręba.

Trwają zaawansowane rozmowy z Wagony Świdnica Sp. z o.o. z grupy Greenbrier w zakresie przystąpienia do tego projektu i podpisania listu intencyjnego. Dokument stanowi, że sygnatariusze najpóźniej do końca 2019 roku podpiszą umowę inwestycyjną, która określi ich zaangażowanie w projekt, w tym także kapitałowe. ARP, PKP Cargo i Greenbrier powołają nową spółkę, która zajmie się produkcją wagonów towarowych różnych typów dla PKP Cargo oraz potencjalnie innych klientów. Umowa określi także wielkość udziałów w projektowanej spółce, jakie obejmie każdy z partnerów.

Na rynku widać duży popyt na wagony towarowe i to przedsięwzięcie będzie zyskowne – powiedział Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. Na pewno nasza spółka będzie znaczącym odbiorcą produkcji tego zakładu, gdyż mamy duże potrzeby zarówno w zakresie wymiany starego taboru na nowy, jak i powiększania naszych zasobówdodał Warsewicz.

Strony porozumienia planują wstępnie, że zakład zostanie uruchomiony w nieczynnej Fabryce Wagonów „Gniewczyna” koło Przeworska, ale możliwe są też inne lokalizacje na Podkarpaciu. Plany zakładają, że produkcja wagonów ruszy najpóźniej w 2020 roku.

Chcemy być aktywnym partnerem w odbudowie potencjału krajowego przemysłu. Zwłaszcza w zakresie odnowy parku taborowego polskich przewoźników, który niegdyś był naszą chlubą narodową. Rynek bardzo tego potrzebuje – obecnie aż 70% wszystkich wagonów towarowych ma ponad 30 lat. Dlatego dzisiaj, podpisując porozumienie z PKP Cargo, połączyliśmy siły i kompetencje. Nasi partnerzy mają potrzeby inwestycyjne i wiedzę branżową, my  z kolei wesprzemy planowany projekt finansowo. Liczymy również, że na tej współpracy skorzystają spółki z grupy kapitałowej ARP. Nasze działania nie tylko ograniczą bariery w rozwoju rynku kolejowych przewozów towarowych w najbliższych latach, ale także trwale poprawią konkurencyjność polskiego sektora kolejowego – powiedział Andrzej Kensbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

To bardzo ważne wydarzenie dla przywracania miejsc pracy tradycyjnie związanych z Podkarpaciem jeżeli chodzi o produkcję sprzętu i wyposażenia dla kolei. To istotne, że po latach negatywnie ocenianej prywatyzacji mamy szansę na to, aby te miejsca pracy tu wróciły. Potencjał jest tu bardzo duży - mamy doświadczoną kadrę a samo miejsce jest bardzo dobrze skomunikowane – ocenił marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. 

Kolejowy przewoźnik poinformował ponadto o utworzeniu swojej nowej spółki – PKP CARGO Terminale, która będzie miała siedzibę w Medyka-Żurawica. Spółka będzie skupiała wszystkie terminale należące do PKP CARGO. Zgodę na utworzenie nowego podmiotu wyraziła Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. Będzie to największa w Polsce i jedna z największych w Europie spółek zarządzających terminalami lądowymi.

To przykład działań integracyjnych w Grupie PKP CARGO, która ma na celu usprawnienie zarządzania i lepsze wykorzystanie zasobów, ale przede wszystkim zaproponowanie lepszej oferty dla klientówmówił Czesław Warsewicz. Spółka terminalowa to kolejny przykład realizacji naszej strategii, która zakłada rozwijanie sektora intermodalnego dodał prezes PKP CARGO S.A.

Władysław Ortyl przypomniał, że w ramach aktualnego Regionalnego Programu Operacyjnego samorząd dofinansował dwa centra logistyczne w Woli Baranowskiej przy Linii Hutniczej Szerokotorowej. W ramach przyszłego RPO chcielibyśmy uwzględnić dofinansowanie dla centrum Medyka-Żurawicazapowiedział marszałek województwa podkarpackiego.