Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. zatrudni co najmniej 250 osób i zainwestuje minimum 220 mln zł na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN zarządzanej przez ARP S.A.

Data dodania: 2011-03-14
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN firmie Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. Deklarowana minimalna wielkość zatrudnienia wynosi 250 osób; minimalna wielkość inwestycji to 220 mln zł.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN firmie Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. Deklarowana minimalna wielkość zatrudnienia wynosi 250 osób; minimalna wielkość inwestycji to 220 mln zł.

 Wręczenie zezwolenia dla Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.; pp.: Andrzej Szortyka - Członek Zarządu ARP S.A. i Ryszard Jania - Prezes Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. Fot.: ARP S.A. O/Tarnobrzeg

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zezwolenie dla Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. wydała 2 lutego 2011 r. Na terenie Podstrefy Tarnobrzeg (rejon inwestycyjny Tarnobrzeg - Machów), na działce o powierzchni ok. 12 ha, Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. zrealizuje projekt polegający na uruchomieniu produkcji przednich i bocznych szyb samochodowych. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorcy wyniosą co najmniej 220 mln zł (budowa zakładu i magazynu), w wyniku realizacji projektu zatrudnienie znajdzie minimum 250 osób.

ARP S.A. przekazała firmie Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. zezwolenie i klucze do kompleksu 3 nowych hal produkcyjno-magazynowych zlokalizowanych w podstrefie Tarnobrzeg TSSE EURO-PARK WISŁOSAN 14 marca 2011 r. Wynajęcie hal pozwoli na uruchomienie przez inwestora produkcji już w drugiej połowie br. Równolegle będzie prowadzona budowa zakładu w Tarnobrzegu Machowie, gdzie produkcja powinna się rozpocząć latem 2012r., a pełna wydajność powinna zostać osiągnięta pod koniec 2013r.

Wręczenie klucza do nowej hali; od lewej stoją pp.: Marek Indyk - Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, Genowefa Łagowska - Prezes RESBUD, Ryszard Jania - Prezes Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o., Zdzisław Gawlik - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu, Andrzej Szortyka - Członek Zarządu ARP S.A.; fot.: ARP S.A. O/Tarnobrzeg

  

Projekt realizowany przez przedsiębiorcę jest rozwinięciem działalności prowadzonej przez niego w Sandomierzu. Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. uzyskał na ten projekt również grant z Ministerstwa Gospodarki w wysokości 92,8 mln zł.

 - Cieszę się, że Pilkington Automotive Poland nie zniechęciły do inwestowania w Polsce ubiegłoroczne, przykre doświadczenia z powodzią w Sandomierzu. Szczególne warunki do inwestycji, jakie stworzyła Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN, pozwalają właściwie od razu rozpocząć produkcję. Mam nadzieję, że teren strefy będzie sprzyjał rozwojowi działalności firmy, a deklarowane inwestycje i poziom zatrudnienia zostaną przekroczone   - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A.

  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od początku 2011 roku na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN wydała już 4 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Łączne deklarowane nakłady inwestycyjne wyniosły w tym czasie ponad 286 mln zł, przedsiębiorcy zadeklarowali utworzenie 301 nowych miejsc pracy. Wynik ten jest jeszcze lepszy niż osiągnięty na terenie TSSE w I kwartale 2010 r.: w tym okresie wydano 3 zezwolenia, deklarowane nakłady wynosiły 64 mln zł, zadeklarowano utworzenie 65 nowych miejsc pracy.

 Ryszard Jania, Prezes Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. - kilka słów dla mediów; fot.: ARP S.A. O/Tarnobrzeg

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2009 r. ARP S.A. miała 40,2 mln zł zysku. Przychody wyniosły 523,2 mln zł i były o niemal 50% wyższe niż w roku poprzednim. Zyski za 2009 rok zostały wypracowane przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji z portfela ARP S.A. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 30 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.

Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu powstał w celu bieżącego zarządzania Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną - TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Jego misją jest rozwój terenów poprzemysłowych, związanych z przemysłem siarkowym, maszynowym, obronnym i metalowym poprzez wykorzystanie w nowych dziedzinach działalności gospodarczej zasobów siły roboczej oraz rezerw w zakresie mediów energetycznych występujących w poszczególnych obszarach strefy. Cele strategiczne to zagospodarowanie zbędnego majątku przemysłowego w postaci działek, budynków i budowli i pełniejsze wykorzystanie infrastruktury technicznej.
Od 1997 na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN przedsiębiorcy strefowi zainwestowali 6 mld zł i utworzyli 20 tys. nowych miejsc pracy (całkowite zatrudnienie na terenie TSSE wynosi prawie 28 tys. osób.). W Tarnobrzeskiej Strefie Ekonomicznej działa aktualnie 101 przedsiębiorców. Wartość inwestycji według zezwoleń wydanych przez ARP S.A. na terenie TSSE w roku 2010 r. wyniosła 228 mln zł, inwestorzy zadeklarowali utworzenie 426 nowych miejsc pracy.

Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. Firma założona w 1826 roku, od czerwca 2006 jest częścią Grupy NSG. Koncern jest liderem w światowym przemyśle szkła płaskiego i jednym z największych producentów produktów dla przemysłu samochodowego oraz budowlanego. Grupa posiada prawo własności lub też posiada swoje udziały w 49 liniach produkcji szkła float na pięciu kontynentach. Koncern posiada poszerzoną bazę klientów Działu Produktów z Branży Samochodowej. Firma zatrudnia 28.500 pracowników (dane na koniec roku finansowego - 31 marzec 2010). Proces produkcji szkła jest obecny w 29 krajach. Grupa sprzedaje swoje produkty w ponad 130 krajach.  Technologia Float wynaleziona przez Sir Alastaira Pilkingtona w 1952 roku jest obecnie światowym standardem produkcji najwyższej jakości szkła płaskiego. Jako pierwsza na świecie firma wyprodukowała szkło samoczyszczące Pilkington ActivTM o podwójnym działaniu. (źródło: http://www.pilkington.pl)

Więcej informacji udziela:

Michał Wrzosek
Biuro Marketingu i Promocji
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 24
e-mail: Michal.Wrzosek@arp.com.pl
www.arp.com.pl
http://dlainwestorow.arp.com.pl/