Pierwszy inwestor w podstrefie Szczecin mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej zarządzanej przez ARP S.A.

Data dodania: 2012-04-02
W piątek 30 marca 2012 r. w Szczecinie wręczono zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC wydane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Pierwszym inwestorem w utworzonej w maju 2010 r. Podstrefie Szczecin SSE EURO-PARK MIELEC jest GARO Polska Sp. z o.o.

W piątek 30 marca 2012 r. w Szczecinie wręczono zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC wydane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Pierwszym inwestorem w utworzonej w maju 2010 r. Podstrefie Szczecin SSE EURO-PARK MIELEC jest GARO Polska Sp. z o.o.

- Uzyskanie zezwolenia i podpisanie umowy z Gminą Miasto Szczecin inauguruje działalność gospodarczą pierwszego inwestora w szczecińskiej podstrefie SSE. Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. wspólnie z Miastem Szczecin, przy współpracy z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego przyniósł wymierne efekty - powiedział Andrzej Karabon, Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Szczecinie.

GARO Polska S.A. planuje realizację w szczecińskiej podstrefie nowego projektu polegającego na budowie zakładu oraz zakupie maszyn i urządzeń do produkcji innowacyjnych wyrobów elektrotechnicznych. Nakłady inwestycyjne wyniosą minimum 6,4 mln zł.

Fot. dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

GARO Polska Sp. z o.o. nabyła działkę inwestycyjną w rejonie ulicy Struga/Maciejewskiej oraz uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARKI Mielec w wyniku przetargu łącznego ogłoszonego w styczniu 2012 rz terminem składania ofert w dniu 16.marca 2012 r.. Na podstawie umowy zawartej z Miastem Szczecin przetarg zorganizował i przeprowadził szczeciński oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Zezwolenie udzielone zostało decyzją Zarządu ARP S.A. 21 marca 2012 r. Po rezygnacji przez ARP S.A. z przysługującego jej prawa pierwokupu. GARO Polska Sp. z o.o. podpisała 29 marca 2012 r. umowę sprzedaży nieruchomości - działki niezabudowanej o powierzchni 1,1907 (Nr 3/10, Obr. Ew. 4069) - z Gminą Miasto Szczecin.

- Zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej w Podstrefie Szczecin SSE jest coraz większe. W ostatnich tygodniach przeprowadziłem szereg rozmów z potencjalnymi inwestorami. Jestem przekonany, że w najbliższych miesiącach będę mógł przekazać  informacje o kolejnych inwestycjach w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Szczecinie - dodał Andrzej Karabon.
****************

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi (EURO-PARK Mielec, EURO PARK Wisłosan). Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. Wartość kapitału własnego ARP S.A. wynosi blisko 4,5 mld zł. W listopadzie 2010 r. rozpoczął  działalność w Szczecinie Oddział ARP S.A.

Podstrefa Szczecin działa w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec.

Utworzenie Podstrefy Szczecin ma na celu pozyskania do regionu nowych inwestorów krajowych i zagranicznych. Strefa powstała na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2010 r. Strefą zarządza Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Szczecinie.  Podstrefę stanowią tereny będące własnością Miasta Szczecin (73,3 ha w rejonie ulic:  Struga - 4,7 ha,  Lubczyńskiej-Kniewskiej - 6,5 ha oraz "Trzebusz" - 39,0 ha i "Dunikowo"- 23,0 ha).

Pomoc publiczna w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie  SSE może uzyskać pomoc publiczną stanowiącą pomoc regionalną, w formie zwolnień podatkowych (podatek CIT) uzyskiwanych na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. W Podstrefie Szczecin maksymalna wysokość pomocy wynosi: 40% nakładów inwestycyjnych lub 40% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników (dla MSP 60% / 50%).
Minimalna wartość inwestycji -100 tys. EURO.


Kontakt:
Andrzej Karabon
Dyrektor Oddziału
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Szczecinie
Tel. (+48 91) 359 41 51,
E- mail: andrzej.karabon@arp.com.pl
www.szczecin.arp.com.pl