Pierwszy etap restrukturyzacji TAKT Sp. z o.o. zakończony sukcesem

Data dodania: 2015-06-02
Firma TAKT Sp. z o.o., której Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w styczniu br. udzieliła 28,6 mln zł pożyczki na restrukturyzację, podpisała umowę o partnerstwie strategicznym z Multi Packaging Solutions Ltd. Spółki stworzyły grupę, która będzie produkować materiały poligraficzne oraz opakowania dla światowego rynku multimediów.

Firma TAKT Sp. z o.o., której Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w styczniu br. udzieliła 28,6 mln zł pożyczki na restrukturyzację, podpisała umowę o partnerstwie strategicznym z Multi Packaging Solutions Ltd. Spółki stworzyły grupę, która będzie produkować materiały poligraficzne oraz opakowania dla światowego rynku multimediów.

 - Udzielając wsparcia finansowego firmie TAKT – jednemu z największych producentów płyt CD i DVD w Polsce i Europie - nie mieliśmy wątpliwości, że te środki zostaną dobrze zagospodarowane. TAKT jest kolejnym przykładem firmy, która dzięki wsparciu finansowemu ARP mogła przeprowadzić program naprawczy i rozwinąć swoją działalność – powiedział Marek Szczepański, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Współpraca TAKT Sp. z o.o. i Multi Packaging Solutions Ltd. zwiększy możliwości produkcyjne i technologiczne obu firm, co z kolei pozwoli zaoferować większą gamę produktów. Grupa będzie dostarczać opakowania dla branży „Home Entertainment" na rynki: europejski, amerykański i chiński. Pozwoli to znacząco wzmocnić pozycję TAKT Sp. z o.o. w Polsce i Europie.

ARP S.A. w styczniu br. przeznaczyła 28,6 mln zł na wsparcie procesu restrukturyzacji firmy TAKT Sp. z o.o. Udzielona przez ARP S.A. pożyczka pozwoliła firmie spłacić zadłużenie oraz wdrożyć program naprawczy. Obejmuje on trzy obszary: restrukturyzację finansową, zmiany w zakresie produkcji i zatrudnienia oraz zmiany w polityce handlowej i marketingowej firmy. ARP S.A. oceniła, że przygotowany plan naprawczy umożliwi spółce odzyskanie rentowności, poprawienie jej konkurencyjności oraz dostosowanie do zmieniającego się otoczenia biznesowego tj. kurczenia się rynku płyt CD i DVD. TAKT Sp. z o.o. zamierza zrealizować program do końca 2015 r.G