Pierwsze zezwolenie w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN dla BK Glass Sp. z o.o.

Data dodania: 2011-07-07
Pierwsze zezwolenie w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN dla BK Glass Sp. z o.o.

Firma BK Glass Sp. z o.o. zatrudni co najmniej 15 osób na terenie zarządzanej przez ARP S.A. Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Deklarowana wielkość inwestycji wynosi 5 mln zł.

Dla BK Glass Sp. z o.o. zezwolenie nr 209/ARP S.A./2011 z 6 lipca 2011r. jest pierwszym zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. W podstrefie Tarnobrzeg na działce o powierzchni prawie 2 ha BK Glass Sp. z o.o. będzie produkować hartowane szkło gięte i płaskie przeznaczone dla przemysłu meblowego, budowlanego i energetycznego.

BK Glass to nowa spółka, powstała w celu realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą BK GLASS na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od początku 2011 roku na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN wydała już 9 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Łączne deklarowane nakłady inwestycyjne wyniosły w tym czasie ponad  413,5 mln zł, przedsiębiorcy zadeklarowali utworzenie  396 nowych miejsc pracy.

___________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2009 r. ARP S.A. miała 40,2 mln zł zysku. Przychody wyniosły 523,2 mln zł i były o niemal 50% wyższe niż w roku poprzednim. Zyski za 2009 rok zostały wypracowane przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji z portfela ARP S.A. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 30 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.

Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu powstał w celu bieżącego zarządzania Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną - TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Jego misją jest rozwój terenów poprzemysłowych, związanych z przemysłem siarkowym, maszynowym, obronnym i metalowym poprzez wykorzystanie w nowych dziedzinach działalności gospodarczej zasobów siły roboczej oraz rezerw w zakresie mediów energetycznych występujących w poszczególnych obszarach strefy. Cele strategiczne to zagospodarowanie zbędnego majątku przemysłowego w postaci działek, budynków i budowli i pełniejsze wykorzystanie infrastruktury technicznej.

Od 1997 na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN przedsiębiorcy strefowi zainwestowali 6,2 mld zł i utworzyli 20 tys. nowych miejsc pracy (całkowite zatrudnienie na terenie TSSE wynosi prawie 29 tys. osób.). W Tarnobrzeskiej Strefie Ekonomicznej działa aktualnie 104 przedsiębiorców. Wartość inwestycji według zezwoleń wydanych przez ARP S.A. na terenie TSSE w roku 2010 r. wyniosła 228 mln zł, inwestorzy zadeklarowali utworzenie 426 nowych miejsc pracy.

Specjalne strefy ekonomiczne zarządzane przez ARP S.A. oferują inwestorom m.in.:

• maksymalną intensywność pomocy publicznej od 50% do 70% wielkości nakładów inwestycyjnych w formie ulgi podatkowej;
• atrakcyjne nieruchomości pod inwestycje;
• bliskość rozwijających się rynków; szerokie możliwości kooperacyjne w Strefie i otoczeniu (produkcja, usługi);
• one - stop - shop (kompleksowa obsługa projektu gwarantująca najkrótszy czas realizacji inwestycji).


Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
arp.com.pl