Pierwsi inwestorzy w podstrefie SSE EURO-PARK MIELEC w Częstochowie

Data dodania: 2014-07-04
Retail Service Sp. z o.o. i X-KOM Sp. z o.o. to dwie pierwsze firmy, które rozpoczną działalność w nowo utworzonej podstrefie SSE EURO-PARK MIELEC w Częstochowie. Uroczyste wręczenie zezwoleń odbyło się 3 lipca br. w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w obecności Izabeli Leszczyny, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Retail Service Sp. z o.o. i X-KOM Sp. z o.o. to dwie pierwsze firmy, które rozpoczną działalność w nowo utworzonej podstrefie SSE EURO-PARK MIELEC w Częstochowie. Uroczyste wręczenie zezwoleń odbyło się 3 lipca br. w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w obecności Izabeli Leszczyny, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC powstała w marcu 2014 r. na terenie poprzemysłowym po byłej Hucie Częstochowa i obejmuje 34,4172 ha.

Liczymy, że obecność dwóch pierwszych firm w strefie przyciągnie innych inwestorów – powiedział Marcin Zieliński wiceprezes zarządu ARP S.A. 

Zapewnił także, że wszystkie firmy zainteresowane inwestycjami na terenie nowej podstrefy będą mogły liczyć na profesjonalne doradztwo, np. przy wypełnieniu wniosków, co skraca okres oczekiwania na wydanie zezwolenia.

Retail Service Sp. z o. o. specjalizuje się w handlu elektroniką użytkową i sprzętem IT. Spółka dywersyfikując swoją działalność, uruchomi w podstrefie Częstochowa projekt z branży BPO otworzy nowoczesne centrum zaawansowanych usług informatycznych, księgowych oraz wsparcia sprzedaży sektora e-commerce. Nabędzie od ARP S.A. prawo wieczystego użytkowania 3,6 ha na terenie podstrefy. Dzięki temu w Częstochowie powstanie do końca 2016 r. minimum 150 miejsc pracy, wartość inwestycji wyniesie ok. 3 mln. zł. Zgodnie z warunkami zezwolenia zatrudnienie na tym poziomie, na podstawie umów o pracę, winno być utrzymane co najmniej do końca 2017 r.

X-KOM Sp. z o.o. specjalizuje się w sprzedaży detalicznej sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania. W podstrefie SSE EURO-PARK MIELEC w Częstochowie spółka na ponad 5 ha nabytych od ARP S.A. utworzy nowoczesne centrum obsługi logistycznej, magazynowej oraz usług okołosprzedażowych dla producentów i dystrybutorów sprzętu IT, RTV i AGD. Zastosowane rozwiązania techniczne, wydajność i elastyczność rozwiązań umożliwią świadczenie usług dla firm z branży e-commerce na najwyższym światowym poziomie. X-KOM Sp. z o.o. zamierza również rozpocząć produkcję urządzeń IT. Dzięki tej inwestycji o wartości ponad 28 mln zł do końca 2015 r. powstanie minimum 40 miejsc pracy.

ARP S.A., wychodząc naprzeciw inicjatywom aktywizacji gospodarczej i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Częstochowy służącej tworzeniu nowych miejsc pracy, nabyła prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, co umożliwiło złożenie w 2013 r. wniosku o objęcie tych terenów statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

Tereny są przygotowywane pod inwestycje – prowadzone jest oczyszczanie, niwelacja kolejnych działek. Realizowane są również prace związane z rozbudową infrastruktury, mające na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej podstrefy.