PGZ na Platformie Transferu Technologii prowadzonej przez ARP

Data dodania: 2015-05-06
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. będą współpracować na rzecz rozwoju innowacyjnych projektów. Spółki podpisały 6 maja br. w Radomiu list intencyjny, na mocy którego PGZ stała się uczestnikiem PTT.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. będą współpracować na rzecz rozwoju innowacyjnych projektów. Spółki podpisały 6 maja br. w Radomiu list intencyjny, na mocy którego PGZ stała się uczestnikiem PTT.

- Spółki wchodzące w skład Grupy PGZ należą do jednych  z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Przeznaczają wysokie nakłady na działalność badawczo-rozwojową oraz zgłaszają wiele patentów. Te rozwiązania i know-how, dotychczas stosowane wyłącznie na potrzeby wojska, powinny znaleźć zastosowanie także w sektorze cywilnym, m.in. w branży energetycznej i górnictwie. W tym aspekcie otwiera się szerokie pole współpracy pomiędzy PGZ a innymi kluczowymi spółkami Skarbu Państwa, m.in. ARP. Technologie podwójnego zastosowania na całym świecie dają impuls do rozwoju gospodarczego powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.

- Nie zwalniamy tempa i w nieco ponad 8 miesięcy od rozpoczęcia działalności operacyjnej finalizujemy cztery istotne dla PGZ oraz polskiej gospodarki umowy, które pozwolą nam na dalszy rozwój – powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGZ S.A.Polska Grupa Zbrojeniowa zabezpiecza w ten sposób wieloletnią perspektywę realizacji i finansowania projektów badawczo-rozwojowych z szansą na ich przyszły sukces komercyjny – podkreślił Dąbrowski.

Obecność PGZ na Platformie Transferu Technologii to szansa rozwoju projektów w ramach modelu dual-use (multi use), czyli zastosowania rozwiązań, które już funkcjonują w danej branży i mogą być zaadoptowane w innych. PGZ S.A., w ramach Platformy będzie poszukiwał technologii i partnerów do realizacji projektów własnych, ale również będzie oferować rozwiązania, które mogą być wykorzystane w sektorze cywilnym.

 - Współpraca z ARP w ramach PTT pozwoli spółkom PGZ komercjalizować posiadane technologie oraz przekształcać wypracowaną wiedzę w realną wartość biznesową – poinformowała Aleksandra Magaczewska, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu. - Wierzymy, że kooperacja z PGZ będzie przebiegać dwukierunkowo – spółki Grupy będą zarówno dawcami jak i biorcami technologii – dodała prezes ARP.

ARP od jesieni zeszłego roku buduje ekosystem wsparcia rozwoju innowacji w Polsce. Są to zasoby infrastrukturalne, technologiczne i osobowe. Ich zadaniem jest m.in. pomoc przy nawiązaniu współpracy przemysłu i nauki. Jednym z elementów ekosystemu jest Platforma Transferu Technologii. Jej oficjalne uruchomienie zaplanowano na koniec maja br., ale już dziś ARP szuka partnerów, zarówno firm zainteresowanych udostępnianiem i sprzedażą posiadanych technologii, jak i firm, które potrzebują ich do rozwoju.