PGNiG Termika przy pomocy ARP szuka innowacji. Chce ograniczyć emisję zanieczyszczeń

Data dodania: 2016-05-02
PGNiG Termika chce skorzystać z osiągnięć technologicznych polskich firm z sektora MŚP. W zorganizowanym wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu konkursie wybrała trzy nowatorskie projekty, które mogą przyczynić się do usprawnienia procesów produkcji, przede wszystkim związanych z redukcją emisji szkodliwych związków i innymi wymogami środowiskowymi. PGNiG Termika liczy, że rozmowy z pomysłodawcami zakończą się podpisaniem kontraktów.

PGNiG Termika chce skorzystać z osiągnięć technologicznych polskich firm z sektora MŚP. W zorganizowanym wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu konkursie wybrała trzy nowatorskie projekty, które mogą przyczynić się do usprawnienia procesów produkcji, przede wszystkim związanych z redukcją emisji szkodliwych związków i innymi wymogami środowiskowymi. PGNiG Termika liczy, że rozmowy z pomysłodawcami zakończą się podpisaniem kontraktów.

Agencja Rozwoju Przemysłu zorganizowała dla PGNiG warsztaty, podczas których dwanaście małych innowacyjnych spółek miało okazję przedstawić swoje dokonania w zakresie technologii stosowanych w PGNiG Termika. To pierwsza edycja tej programu. PGNiG Termika liczy na nawiązanie współpracy z firmami, które mają zaawansowane technologicznie pomysły i rozwiązania, ale ze względu na niewielką skalę działania brakuje im siły przebicia. Z drugiej strony spółka chce skorzystać z już gotowych patentów, pomagając przy okazji w rozwoju małym polskim firmom.

Rolą ARP w pierwszej edycji „Warsztatów" było przede wszystkim pozyskanie i  wyszukanie firm i innych podmiotów, które były gotowe zaoferować swoje rozwiązania PGNiG Termice – wyjaśnia Michał Szaniawski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. – Ta inicjatywa idealnie wpasowuje się w aktualne założenia ARP jako instytucji spinającej małe i średnie przedsiębiorstwa oraz start-upy. Mają one przed sobą ważne zadanie: ich celem jest wypracowane technologii wspólnie z dużymi spółkami Skarbu Państwa, które w przyszłości mogą zostać ich konsumentami. Dla innowatorów często problemem nie jest brak dotacji, ale dobrego partnera biznesowego, dużego klienta. Dlatego cieszymy się, że wspólnie z PGNiG i Izbą Gospodarczą Gazownictwa możemy działać na rzecz polskiej gospodarki wspierając sektor prywatny.

Wśród wyróżnionych podczas warsztatów znalazła się firma Energia Gliwice, spin-off Politechniki Śląskiej, który zaprezentował projekt niekatalitycznego obniżania emisji tlenków azotu w instalacjach ciepłowniczych. Wyróżniono także ICS Industrial Combustion Systems, który przedstawił układ oparty o turbinę gazową na gazy niskokaloryczne oraz układ produkcji gazu siarkowego. Z kolei firma Egovita pokazała projekt związany z mikronizowanym (maksymalnie rozdrobnionym) sorbentem, czyli substancją służącą do odsiarczania spalin.

- Przed firmami energetycznymi stoją dzisiaj poważne wyzwania. Działając na trudnym rynku energii musimy spełniać coraz surowsze normy środowiskowe i jednocześnie zachować rentowność produkcji. Poszukujemy zatem najbardziej innowacyjnych rozwiazań. Dlatego, aby zobaczyć pomysły „out of the box", zaprosiliśmy do współpracy środowiska związane nie tylko z branżą energetyczną. Nierzadko takie zderzenie rożnych wizji przynosi wartościowe rezultaty – mówił Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGNIG TERMIKA SA.

O wielkim zainteresowaniu warsztatami świadczy liczba zgłoszonych uczestników. Spośród niemal setki firm wybrano dwanaście rozwiązań, które zaprezentowano w trakcie warsztatów.

- Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów były pierwszym wydarzeniem w tej formule. Chcemy nawiązać bliższą współpracę ze środowiskiem, które w sposób naturalny jest generatorem nowych idei, pomysłów i technologii. Udział w tego typu projektach poszerza możliwości rozwoju naszego koncernu oraz umożliwia wykorzystanie efektów synergii know-how podmiotów zewnętrznych oraz kapitału intelektualnego, aktywów wytwórczych i infrastrukturalnych GK PGNiG – powiedział Łukasz Kroplewski, Wiceprezes ds. rozwoju PGNiG SA.

Sukces pierwszej edycji warsztatów pokazał, że inicjatywę warto kontynuować. ARP S.A. i PGNiG już planują kolejne etapy projektu.

Videorelacja z Warsztatu Innowacyjnych Pomysłów - 20 kwietnia 2016 r.