PGNiG i ARP ogłaszają nabór na III edycję Warsztatu Innowacyjnych Pomysłów

Data dodania: 2016-10-13
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa poszukują rozwiązań odpowiadających potrzebom technologicznym i biznesowym stojącym przed Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG).

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa poszukują rozwiązań odpowiadających potrzebom technologicznym i biznesowym stojącym przed Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG).

Celem organizowanego naboru jest wyłonienie podmiotów, których propozycje rozwiązań najlepiej odpowiadają na wyzwania technologiczne i biznesowe Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. i które są możliwe do demonstracji, pilotażu i/lub komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki.

Nabór skierowany jest do Start-upów oraz przedstawicieli segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferujących produkt lub usługę, na co najmniej 7 Poziomie Gotowości Technologicznej tj. takim, który umożliwia przeprowadzenie demonstracji oferowanego produktu lub usługi w warunkach operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w celu rozważenia jej komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki.

PSG  poszukuje rozwiązań odpowiadających na wyzwania technologiczne i biznesowe spółki związane z poniższymi obszarami:

  1. Rozwój inteligentnej sieci gazowej (GAS SMART GRID)
  2. Optymalizacja energetyczna stacji gazowych
  3. Nowe sposoby łączenia tworzyw sztucznych ze stalą
  4. Power-to-Gas

Szczegółowy opis wyzwań przedstawiony został w Załączniku 1 do Regulaminu Naboru.

Termin zgłaszania propozycji zgodnych z zaprezentowana tematyką upływa: 10 listopada 2016 r.

Zgłaszanie propozycji rozwiązań odbywa się za pomocą Platformy Transferu Technologii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Zgłoszenia należy dokonać pod adresem www.ptt.arp.pl/Warsztaty wraz z dołączoną prezentacją w formacie PDF (Załącznik 2 - Szablon prezentacji).

PGNiG S.A., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ARP S.A. oraz IGG dokonają przeglądu zgłoszonych rozwiązań na podstawie kryteriów zawartych w Regulaminie naboru. Wybrane podmioty zostaną zaproszone na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów.

Szczegółowych informacji, w sprawach organizacyjnych, udziela:


Dokumenty do pobrania: