PECS: Programme for European Cooperating States - Warsztaty w Ministerstwie Gospodarki

Data dodania: 2011-11-16
27 kwietnia 2007 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) podpisały Porozumienie o Europejskim Państwie Współpracującym (PECS), umożliwiające polskim podmiotom udział w programach i projektach ESA.
 

27 kwietnia 2007 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) podpisały Porozumienie o Europejskim Państwie Współpracującym (PECS), umożliwiające polskim podmiotom udział w programach i projektach ESA.

Cele ogólne Porozumienia PECS to przede wszystkim: powiązanie krajów PECS z programami  Agencji oraz przygotowanie  do przyszłego członkostwa w ESA.

Cele szczegółowe Porozumienia PECS to głównie:

◦Rozwijanie współpracy pomiędzy naukowymi i wdrożeniowymi środowiskami użytkowników w Polsce i krajach członkowskich Agencji;
◦Tworzenie i umacnianie odpowiednich umiejętności i potencjału przemysłowego Polski;
◦Zapewnianie pośredniego udziału w programach i działalności ESA oraz dostępu do wspólnych programów Agencji i Unii Europejskiej;
◦Ułatwienie poznania i zrozumienia organizacji, zasad i procedur funkcjonowania Agencji;
◦Zapewnienie spójności pomiędzy działalnością kosmiczną Polski i państw członkowskich ESA.

W praktyce cele te są realizowane poprzez konkursy na wnioski projektowe, ogłaszane przez Ministerstwo Gospodarki w uzgodnieniu z ESA. Wybrane projekty są finansowane z polskiej składki PECS.


W związku z planowanym jeszcze w 2011 roku przeprowadzeniem nowego naboru wniosków projektowych PECS, Ministerstwo Gospodarki oraz ESA organizują warsztaty PECS, które odbędą się 1 grudnia 2011 roku w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.