Oświadczenie Zarządu ARP S.A. w sprawie fabryki prefabrykatów w Suchedniowie

Data dodania: 2022-02-07

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że nie zmienia planów przeprowadzenia inwestycji w Suchedniowie na terenach dawnych Zakłady Wyrobów Kamionkowych „Marywil”. Ze względu na zmianę warunków gospodarczych oraz pandemię Covid-19 potrzebne jest wypracowanie nowego modelu biznesowego projektu. Budowa była planowana w roku 2019, gdy warunki dla inwestycji były zupełnie inne. Równocześnie informujemy, że wszystkie stare budynki zostały wyburzone, a teren jest przygotowany do realizacji inwestycji.

Warto przypomnieć tu historię upadku zakładów „Marywil”. Przed rokiem 2012 zatrudniały one w Suchedniowie i w regionie kieleckim setki pracowników. Wytwarzały rury kamionkowe i naczynia kwasoodporne. Z czasem zakłady produkowały coraz mniej. Konieczne były inwestycje, nowe maszyny i urządzenia. Ówczesne ministerstwo skarbu rządu PO-PSL nie chciało zaangażować się w restrukturyzację firmy. 30 grudnia 2012 roku została sprzedana Kopalnia Gliny Baranów będąca częścią zakładów. Teren 22,5 ha i kopalnię (sto milionów ton gliny, z której produkowano rury i naczynia), który wyceniano na wiele milionów zł. sprzedano za 2,9 mln zł.

Pozbawiony dostępu do surowca zakład ostatecznie upadł. Pracownicy zostali zwolnienie bez należytych odpraw. Do kolejnych przetargów ogłoszonych przez syndyka nie zgłosił się ani jeden kupiec. Ostatecznie to Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. odkupiła dawne Zakłady Wyrobów Kamionkowych „Marywil”.

ARP S.A. planując przedsięwzięcie biznesowe w Suchedniowie przeprowadziła generalną segmentację otoczenia makroekonomicznego. Rozpoznała słabe i mocne strony inwestycji, szanse i zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pomyślnej realizacji tego projektu.

W roku 2019, na etapie przejmowania terenu po upadłych zakładach „Marywil”, budowa fabryki prefabrykatów, wedle analizy ekonomicznej, wyglądała pomyślnie. ARP S.A. zawiązała spółkę z inwestorem branżowym, firmą HM Factory z Sochaczewa, która posiada doświadczona w produkcji i sprzedaży prefabrykatów.

Niestety wskutek zmian makroekonomicznych i zupełnie nowej rzeczywistości gospodarczej udziałowcy spółki zdecydowali o zakończeniu współpracy. Obecnie ARP S.A. aktualizuje założenia biznesowe inwestycji.