Oświadczenie Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Data dodania: 2021-07-22

20.07.21 na portalu Onet.pl ukazał się tekst pt. „Maseczkowy szmelc za 258 mln zł. Jak kierowca ojca premiera Morawieckiego rozłożył rządowy projekt #PolskieSzwalnie” autorstwa Edyty Żemły oraz Marcina Wyrwała, który w zamyśle miał się odnosić do działań Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. związanych z projektem „Polskie Szwalnie”. Artykuł pełen jest nieścisłości, niesprawdzonych i fałszywych informacji oraz odbiega od standardów rzetelności dziennikarskiej. Tezy artykułu nie tylko nie oddają stanu faktycznego działalności ARP S.A. związanej z pomocą w walce z epidemią koronawirusa, ale godzą w dobre imię spółki.

Sam tytuł artykułu Edyty Żemły i Marcina Wyrwała wprowadza czytelników w błąd. Nieprawdą jest, że w ramach programu „Polskie Szwalnie” wyprodukowano maseczki, które były bezużyteczne czy bezwartościowe, jak sugeruje tytułowe określenie „szmelc”. Tytułowe przekłamanie nie znajduje również uzasadnienia w samym tekście. Autorzy informują o 178 mln maseczek, z których „co najmniej 66 mln” ma być rzekomo bezużytecznych i jednocześnie o tym, że „gros z nich nadaje się co najwyżej na budowę” [gros - zdecydowana większość]. Wobec tak lekceważącego stosunku do faktów czujemy się zobowiązani przypomnieć podstawowe informacje o „Polskich Szwalniach”.

Projekt „Polskie Szwalnie” powstał w marcu 2020 r, a więc w pierwszych dniach po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Maseczki ochronne były wówczas towarem niezbędnym i jednocześnie deficytowym. ARP S.A. jako spółka skarbu państwa działając w ramach powierzonych obowiązków, zgodnie z wprowadzanymi wówczas regulacjami, podjęła się przeprowadzenia projektu, którego celem było wyprodukowanie do końca czerwca 2020 r. 100 mln szt. masek ochronnych różnego rodzaju i przeznaczenia. Warto podkreślić, że spółka przyjęła na siebie zadanie, którego ryzyka w ówczesnych warunkach z punktu widzenia biznesowego nie można było w pełni ocenić, natomiast jego znaczenie z punktu widzenia interesu społecznego było nie do przecenienia.

W ramach realizacji programu „Polskie Szwalnie” ARP S.A. w pełni zrealizowała plan wyprodukowania 100 mln maseczek i jednocześnie pomogła lokalnym firmom w utrzymaniu zatrudnienia. Działając zgodnie z obowiązującym prawem ARP S.A., tak jak wiele innych spółek skarbu państwa, zainwestowała konieczne środki w realizację ważnej misji publicznej.

Autorzy artykułu w Onet.pl swobodnie posługują się pojęciami maseczek „medycznych” i „niemedycznych”, sugerując, że pierwszy ich rodzaj jest skuteczny w ochronie przed koronawirusem podczas gdy drugi typ nie daje żadnego zabezpieczenia. To kolejna nierzetelna i nieprawdziwa informacja. W ramach projektu „Polskie Szwalnie” produkowano dwa rodzaje maseczek: medyczne (certyfikowane, zgodne z normą EN 14683) oraz szyte, higieniczne, które nie podlegają certyfikacji, ale były zgodne z ówczesnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Podkreślmy: proces szycia z konieczności wiąże się przekłuwaniem materiału, co sprawia, że tak przygotowana maseczka nie może spełnić norm certyfikacji, którym podlegają wyroby klasy sterylnej. Zadaniem ARP S.A. było dostarczenie maseczek do użytku powszechnego, a nie specjalistycznego. Przypominamy, że chodzi o czas, w którym zasłanianie ust i nosa było obowiązkowe w przestrzeni publicznej. Wszystkie z przygotowanych przez „Polskie Szwalnie” maseczek spełniały więc niezbędne kryteria, a twierdzenie o ich bezużyteczności w walce z wirusem nie ma żadnych obiektywnych podstaw.

Kolejną nieprawdziwą sugestią autorów artykułu jest brak wykorzystania maseczek przygotowanych w ramach programu „Polskie Szwalnie” w szkołach. Zgodnie z wielokrotnie przekazywaną mediom - w tym redakcji Onet.pl - przez ARP S.A. informacją blisko 37,7 mln maseczek trafiło do polskich szkół. Operacja była realizowana w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Brak tej informacji w artykule opublikowanym przez Onet pozwala tylko domniemywać, że autorzy przygotowali materiał pod z góry założoną tezę.

Wreszcie nieprawdą jest, że ARP S.A. powierzyła „bezpośrednią realizację” projektu „Polskie Szwalnie” „25-letniemu Janowi Krupnikowi”. Posługując się tabloidową stylistyką autorzy artykułu próbują uwikłać ARP S.A. i program „Polskie Szwalnie” w politykę. Ten sam mechanizm stosowany jest wobec Prezesa Zarządu ARP S.A. i jednego z pracowników spółki.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od początku swojego istnienia działa na rzecz rozwoju polskiej gospodarki realizując zadania o strategicznym znaczeniu. Jako spółka należąca do skarbu państwa ARP S.A. w ramach swoich kompetencji podejmowała i nadal będzie podejmować działania na rzecz szeroko rozumianego interesu publicznego. Tak było również w przypadku realizacji projektu „Polskie Szwalnie”. Wszystkie pieniądze wydane przez ARP S.A. na program „Polskie Szwalnie” służyły ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego oraz wsparciu polskich przedsiębiorców i pracowników z branży tekstylno-odzieżowej. Stanowczo protestujemy przeciwko manipulacjom jakich dopuściła się redakcja portalu Onet.

Zobacz więcej: Oświadczenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. po publikacji raportu NIK dot. programu "Polskie Szwalnie"

Zobacz więcej: Sąd Apelacyjny nakazuje publikacje sprostowań dot. materiałów TVN o programie „Polskie Szwalnie”

Zobacz więcej: Oświadczenie ARP S.A. w sprawie projektu #Polskieszwalnie

Zobacz więcej: ARP S.A. żąda od TVN sprostowania nieprawdziwych informacji dot. programu „Polskie szwalnie”

Zobacz więcej: Oświadczenie zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w sprawie materiału filmowego nt. „Polskich szwalni”

Treść wyroku

Oświadczenie Hilltech M&S S.A. z dn. 22 lipca 2021

Treść oświadczenia:

"Odnosząc się do artykułu pt. „Maseczkowy szmelc za 258 mln zł. Jak kierowca ojca premiera Morawieckiego rozłożył rządowy projekt #PolskieSzwalnie” autorstwa Edyty Żemły oraz Marcina Wyrwała opublikowanego w serwisie Onet.pl dnia 20 lipca 2021 roku w części dotyczącej wyłącznie Hilltech M&S S.A., Zarząd HILLTECH M&S S.A. oświadcza, że artykuł ten nie zawiera pełnej informacji co może wpłynąć na poglądy czytelników i odbiór publikacji.

Zarząd Hilltech M&S S.A. oświadcza, że obecnie nie współpracuje z ARP S.A. oraz, że nie znajduje się w żadnym sporze z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A."

Pełna treść oświadczenia do pobrania:

(kliknij w link)

Podziękowania od firm - uczestników programu "Polskie Szwalnie"

Poniżej podajemy również ilość miejsc pracy, które zostały utrzymane dzięki uczestnictwie w programie.

1. EM Poland Sp. z o.o. - utrzymanie ponad 3000 miejsc pracy

podziękowanie EM Poland2.jpg

2. OTCF S.A. - ponad 500 utrzymanych miejsc pracy

podziękowanie OTCF2.jpg

3. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Holding PTAK - utrzymanie zatrudnienia w 94 firmach współpracujących

PTAK MODA - podziękowania do Prezydenta

Pismo zostało udostępnione dzięki uprzejmości spółki PTAK MODA Sp. z o.o.