Oświadczenie zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w sprawie materiału filmowego nt. „Polskich szwalni”

Data dodania: 2021-09-13

10.09.2021 na portalu tvn24.pl ukazał się materiał filmowy „Jak rząd szył maseczki” autorstwa Michała Fuji. Materiał ten zawiera szereg fałszywych i niesprawdzonych informacji. Gros źródeł, z jakich korzysta autor materiału pochodzi od anonimowych osób celowo manipulujących informacjami - to metoda, która odbiega od standardów rzetelności dziennikarskich. Tezy materiału nie tylko nie oddają stanu faktycznego, ale też godzą w dobre imię spółki. Z tego względu władze spółki wezwały redakcję do opublikowania sprostowania oraz kierują sprawę na drogę sądową.

Przypominamy i podkreślamy przy tym, że ten uruchomiony w wyjątkowych warunkach program miał na celu przede wszystkim ochronę zdrowia Polaków w momencie bezprecedensowej sytuacji wywołanej nadejściem pandemii COVID-19 . Z kryzysem deficytu na rynku środków ochrony osobistej mierzyły się w pierwszej fazie epidemii niemal wszystkie państwa na świecie, a uzupełnienie podaży maseczek ochronnych urosło w ciągu kilku tygodni do zadania o charakterze strategicznym z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Wyrażamy nasze ubolewanie z powodu faktu, iż dziennikarze stacji przedstawiają rolę ARP S.A. w programie w wyjątkowo tendencyjny sposób - nie tylko nie uwzględniając kontekstu, ale też prezentując proces uruchamiania projektu „Polskie szwalnie” w sposób niezgodny z jego rzeczywistym przebiegiem.

W odniesieniu do tez zaprezentowanych przez redakcję tvn24.pl, ARP S.A. szczególnie podkreśla, że:

- lista firm zaproszonych do projektu „Polskie Szwalnie” była przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i uwzględniała blisko 800 podmiotów, które w przypadku nawiązania współpracy ponosiły koszty organizacji oraz uruchomienia produkcji we własnym zakresie, bądź korzystając z kredytów w bankach komercyjnych. Dotyczy to również zakupu linii produkcyjnych i ich transportu.

- ARP S.A. nie była i nie jest odpowiedzialna za dystrybucję maseczek. Zostały one wyprodukowane i przekazane do dyspozycji m.in. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która zarządzała zasobami w ramach bieżących, monitorowanych potrzeb.

- wszystkie maseczki wyprodukowane w ramach programu „Polskie Szwalnie” spełniały i spełniają normy określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

- rolą ARP S.A. nigdy nie była komercyjna działalność gospodarcza w zakresie produkcji maseczek i generowanie zysku w tym obszarze.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od początku swojego istnienia działa na rzecz rozwoju polskiej gospodarki realizując zadania o strategicznym znaczeniu. Jako spółka należąca do skarbu państwa ARP S.A. w ramach swoich kompetencji podejmowała i nadal będzie podejmować działania na rzecz szeroko rozumianego interesu publicznego. Tak było również w przypadku realizacji projektu „Polskie szwalnie”. Wszystkie pieniądze wydane przez ARP S.A. na program „Polskie szwalnie” służyły ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego oraz wsparciu polskich przedsiębiorców i pracowników z branży tekstylno-odzieżowej.

Zobacz więcej: Oświadczenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. po publikacji raportu NIK dot. programu "Polskie Szwalnie"

Zobacz więcej: Sąd Apelacyjny nakazuje publikacje sprostowań dot. materiałów TVN o programie „Polskie Szwalnie”

Zobacz więcej: Oświadczenie ARP S.A. w sprawie projektu #Polskieszwalnie

Zobacz więcej: Oświadczenie Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zobacz więcej: ARP S.A. żąda od TVN sprostowania nieprawdziwych informacji dot. programu „Polskie szwalnie”

Treść wyroku