Oświadczenie ARP S.A. po posiedzeniu Rady Programowej Stoczni Gdańsk S.A.

Data dodania: 2013-07-17
W związku ze wstępną propozycją, złożoną Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas wczorajszego posiedzenia Rady Programowej Stoczni Gdańsk przez Gdańsk Shipyard Group, ARP S.A. informuje, że nie ma formalnych przeszkód, aby Stocznia pozyskiwała finansowanie z prywatnych źródeł.

W związku ze wstępną propozycją, złożoną Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas wczorajszego posiedzenia Rady Programowej Stoczni Gdańsk przez Gdańsk Shipyard Group, ARP S.A. informuje, że nie ma formalnych przeszkód, aby Stocznia pozyskiwała finansowanie z prywatnych źródeł.

W korespondencji kierowanej do Zarządu Spółki, ARP S.A. niejednokrotnie wskazywała, że najbardziej transparentnym sposobem na jej dokapitalizowanie, który nie budziłby wątpliwości Komisji Europejskiej w zakresie znamion niedozwolonej pomocy publicznej, byłoby finansowanie Stoczni poprzez prywatnego inwestora.

Ewentualne decyzje dotyczące sprzedaży składników majątkowych Stoczni Gdańsk S.A. mogą być podejmowane samodzielnie przez Zarząd Spółki i nie wymagają dodatkowych zgód ARP S.A.