OŚWIADCZENIE ARP S.A. dotyczące Stoczni Marynarki Wojennej S.A.

Data dodania: 2011-04-08
W związku z Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ z dnia 7 kwietnia 2011 r. dotyczącego zmiany opcji postępowania upadłościowego Stoczni Marynarki Wojennej S.A. z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe likwidacyjne, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że w ramach ścisłej współpracy z Syndykiem masy upadłości SMW S.A. i Ministerstwem Obrony Narodowej podejmie działania dla utrzymania mocy produkcyjnych Stoczni, umożliwiających zapewnienie budowy, modernizacji i remontów okrętów Marynarki Wojennej RP.

W związku z Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ z dnia 7 kwietnia 2011 r. dotyczącego zmiany opcji postępowania upadłościowego Stoczni Marynarki Wojennej S.A. z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe likwidacyjne, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że w ramach ścisłej współpracy z Syndykiem masy upadłości SMW S.A. i Ministerstwem Obrony Narodowej podejmie działania dla utrzymania mocy produkcyjnych Stoczni, umożliwiających zapewnienie budowy, modernizacji i remontów okrętów Marynarki Wojennej RP.


Więcej informacji udziela:
Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl


_____________________

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2009 r. ARP S.A. miała 40,2 mln zł zysku. Przychody wyniosły 523,2 mln zł i były o niemal 50% wyższe niż w roku poprzednim. Zyski za 2009 rok zostały wypracowane przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji z portfela ARP S.A. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 30 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.