Oświadczenie Agencji Rozwoju Przemysłu z dnia 07 maja 2009 r.

Data dodania: 2009-05-07
OŚWIADCZENIE AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. Warszawa, 7 maja 2009 r.     Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że do przetargu na składniki majątku ruchomego Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., którego przedmiotem były m.in. rusztowania, zgłosiło się pięciu oferentów zainteresowanych ich zakupem.     Przetarg został rozstrzygnięty 4 maja 2009 roku zgodnie z obowiązującą ustawą o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, która precyzuje formułę organizacji przetargów. Aktywa są sprzedawane w drodze otwartego, przejrzystego, niedyskryminacyjnego i bezwarunkowego przetargu. Wszystkie przetargi dotyczące majątku stoczni są anonimowe i równolegle prowadzone w internecie.     Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Master, deklarując kwotę w wysokości 751 tys. zł, czyli o połowę wyższą niż pierwotna wycena, ustalona na poziomie 500 tys. zł. Jedynym kryterium rozstrzygnięcia przetargu była cena. Roma Sarzyńska - Przeciechowska Rzecznik Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. tel.: 501 31 00 23 e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl

OŚWIADCZENIE
AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.


Warszawa, 7 maja 2009 r.


    Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że do przetargu na składniki majątku ruchomego Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., którego przedmiotem były m.in. rusztowania, zgłosiło się pięciu oferentów zainteresowanych ich zakupem.

    Przetarg został rozstrzygnięty 4 maja 2009 roku zgodnie z obowiązującą ustawą o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, która precyzuje formułę organizacji przetargów. Aktywa są sprzedawane w drodze otwartego, przejrzystego, niedyskryminacyjnego i bezwarunkowego przetargu. Wszystkie przetargi dotyczące majątku stoczni są anonimowe i równolegle prowadzone w internecie.

    Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Master, deklarując kwotę w wysokości 751 tys. zł, czyli o połowę wyższą niż pierwotna wycena, ustalona na poziomie 500 tys. zł. Jedynym kryterium rozstrzygnięcia przetargu była cena.Roma Sarzyńska - Przeciechowska
Rzecznik Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
tel.: 501 31 00 23
e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl