Oświadczenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. po publikacji raportu NIK dot. programu "Polskie Szwalnie"

Data dodania: 2023-02-28

ARP S.A. zapoznała się z opublikowanym raportem NIK dot. realizacji programu „Polskie szwalnie”, w którym przedstawiono wnioski dotyczące jej roli w realizacji zadań powiązanych z ww. programem.

Podczas długotrwałej kontroli ARP S.A. zgłosiła liczne zastrzeżenia do ocen formułowanych przez NIK. Wyrażamy zadowolenie, iż w raporcie uwzględniono szereg argumentów przedstawionych przez ARP S.A. Jednocześnie stanowczo nie zgadzamy się z krytyką NIK, która nie uwzględnia szczególnego kontekstu, w jakim powstawał program „Polskie Szwalnie”.

W marcu 2020 r. Polska, tak jak wszystkie inne kraje, znalazła się w bezprecedensowej sytuacji wywołanej przez pandemię koronawirusa. Brak skutecznych narzędzi do walki z wirusem sprawił, że jedynym sposobem na zatrzymanie rozprzestrzeniania się epidemii było stosowanie środków ochrony osobistej, zwłaszcza osłon twarzy. Z dnia na dzień maseczki stały się towarem deficytowym, a ich cena dramatycznie wzrosła. Nie można było ich wyprodukować w dostatecznej ilości na polskim rynku, a także importować z zagranicy.

„Polskie szwalnie” był odpowiedzią na sytuację kryzysową na rynku produktów ochrony osobistej. Jego celem było wyprodukowanie 100 mln maseczek. Cel został zrealizowany z nawiązką. ARP S.A. dostarczyła ponad 170 mln maseczek różnego typu, wyprodukowanych zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Maseczki trafiły nie tylko do obywateli, ale także do szpitali.

Realizacja projektu „Polskie szwalnie” przyczyniła się niewątpliwie do ochrony zdrowia i życia wielu ludzi. Jednocześnie była istotnym wsparciem dla polskich firm, które w wielu wypadkach pozbawione zamówień, skazane były na upadłość. Równie istotnym rezultatem działań ARP S.A. była stabilizacja rynku produktów ochrony osobistej, który w pierwszych miesiącach stał się wręcz rynkiem spekulacyjnym.

Program „Polskie szwalnie” realizowany był w warunkach, w których szacowanie ryzyka biznesowego było obarczone ogromnym marginesem błędu. Bezprecedensowy charakter pandemii sprawił, że procedury operacyjne działania ARP S.A. musiały ewoluować niemal z dnia na dzień - zadanie tym trudniejsze, że zdecydowana większość pracowników spółki pracowała zdalnie. Stawką była poprawa bezpieczeństwa sanitarnego. Od początku projekt „Polskie Szwalnie” nastawiony był na realizację konkretnego interesu publicznego, jakim było bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, a sama ARP S.A. nigdy nie prowadziła w tym zakresie działalności komercyjnej. Wszystkie środki przeznaczone przez ARP S.A. na program „Polskie szwalnie” służyły ratowaniu zdrowia i życia ludzi.

Ważnym elementem działań ARP S.A. mających na celu zapewnienie Polakom środków ochrony osobistej jest także zabezpieczenie infrastruktury do ich produkcji . Do zakładu w Stalowej Woli, na który ARP S.A. oddała własną nowoczesną halę i zakupiono dziewięć specjalistycznych linii produkcyjnych. Zmiana sytuacji pandemicznej i stabilizacja rynku sprawiły, że rozpoczęcie produkcji kolejnych partii maseczek nie było konieczne. Linie produkcyjne pozostają jednak zabezpieczone, zakonserwowane i gotowe do rozpoczęcia pracy. Jeśli zajdzie taka potrzeba ARP S.A. będzie gotowa po raz kolejny dostarczać środki ochrony osobistej.

Bez uwzględnienia szerokiego kontekstu, w jakim przyszło działać ARP S.A. przy programie „Polskie szwalnie”, ocena działań spółki pozostaje nieadekwatna. ARP S.A zdecydowanie protestuje wobec pochopnych uproszczeń i publicystycznych skrótów myślowych, które nie powinny mieć miejsca w analizie działalności spółki. Przypominamy, że program „Polskie szwalnie” był już przedmiotem medialnej krytyki ze strony stacji TVN. Broniąc swoich racji przed sądem ARP S.A. wygrała spór ze stacją TVN, o czym informowaliśmy w oświadczeniu z dnia 16.08.22.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od początku swojego istnienia działa na rzecz rozwoju polskiej gospodarki realizując zadania o strategicznym znaczeniu. Jako spółka należąca do Skarbu Państwa ARP S.A. w ramach swoich kompetencji podejmowała i nadal będzie podejmować działania na rzecz szeroko rozumianego interesu publicznego. Tak było również w przypadku realizacji projektu „Polskie szwalnie”. Wszystkie pieniądze wydane przez ARP S.A. na program „Polskie szwalnie” służyły ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego oraz wsparciu polskich przedsiębiorców i pracowników z branży tekstylno-odzieżowej. Cel ten udało się zrealizować. Natomiast wnioski i zalecenia NIK wdrażamy na bieżąco. Będą one również ważnymi wskazówkami na przyszłe sytuacje kryzysowe.

Zobacz więcej: Sąd Apelacyjny nakazuje publikacje sprostowań dot. materiałów TVN o programie „Polskie Szwalnie”

Zobacz więcej: Oświadczenie ARP S.A. w sprawie projektu #Polskieszwalnie

Zobacz więcej: Oświadczenie Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zobacz więcej: ARP S.A. żąda od TVN sprostowania nieprawdziwych informacji dot. programu „Polskie szwalnie”

Zobacz więcej: Oświadczenie zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w sprawie materiału filmowego nt. „Polskich szwalni”

Treść wyroku