Oświadczenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Data dodania: 2009-04-06
W nawiązaniu do pisma z dnia dzisiejszego przesłanego przez przedstawicieli związków zawodowych NSZZ Solidarność, WZZ PGM oraz ZZ Stoczniowiec, działających w Stoczni Gdynia S.A. do Zarządy Kompensacji oraz Zarządu Stoczni Gdynia S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu, odpowiedzialna za proces realizacji ustawy kompensacyjnej pragnie przedstawić swoje stanowisko.

W nawiązaniu do pisma z dnia dzisiejszego przesłanego przez przedstawicieli związków zawodowych NSZZ Solidarność, WZZ PGM oraz ZZ Stoczniowiec, działających w Stoczni Gdynia S.A. do Zarządy Kompensacji oraz Zarządu Stoczni Gdynia S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu, odpowiedzialna za proces realizacji ustawy kompensacyjnej pragnie przedstawić swoje stanowisko.

Program Zwolnień Monitorowanych w Stoczni Gdynia S.A. realizowany jest zgodnie
z harmonogramem i nie ma w nim żadnych opóźnień. Program wystartował 2 marca i od tego dnia do 3 kwietnia zostało podpisanych 405 umów ze zgłaszającymi się do Programu stoczniowcami, objętymi Programem Dobrowolnych Odejść. Od 16 marca trwają już pierwsze rozmowy konsultacyjne z osobami zarejestrowanymi w PZM i do 3 kwietnia odbyło się ich 125, a rozmowy cały czas trwają. Pierwsze szkolenia dla 100 zarejestrowanych
w Programie stoczniowców ruszają dzień po Świętach Wielkanocnych - 14 kwietnia. Będą to kursy dla spawaczy oraz operatorów wózków widłowych, a także szkolenia na prace stolarskie. Ponadto każdy z uczestniczących w Programie stoczniowców nabył prawo do świadczeń, które są wypłacane przez 6 miesięcy od chwili podpisania umowy o przystąpieniu do Programu Zwolnień Monitorowanych.

Jednocześnie Zarządca Kompensacji w ramach PDO podpisał już porozumienia w sprawie rozwiązania stosunku pracy z 700 osobami ze Stoczni Gdynia S.A, wypłacając im wolne od podatku dochodowego odprawy od 20 000 do 60 000 zł w zależności od ich stażu pracy
w stoczni. Wartość odpraw wypłaconych dotąd na rzecz pracowników Stoczni Gdynia S.A. to 23 mln zł.

O przebiegu sytuacji na bieżąco informowani są przedstawiciele pracowników stoczni. Jutro odbędzie się w Gdyni spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych zorganizowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu, w którym weźmie udział Wiceprezes DGA Anna Szymańska. Związkowcy zostaną poinformowani i zapoznani z polityką szkoleniową realizowaną w ramach Programu Zwolnień Monitowanych.

Dla Agencji Rozwoju Przemysłu priorytetem przy realizacji tej ustawy pozostają ludzie - wszyscy pracownicy Stoczni Gdynia i Szczecińskiej Stoczni Nowej, poza rekompensatami, otrzymują szeroki program wsparcia.