Oświadczenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 11 października 2009 r.

Data dodania: 2009-10-11
OŚWIADCZENIE AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

OŚWIADCZENIE
AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

z dnia 11 października 2009 r.


W związku z informacjami opublikowanymi przez tygodnik Wprost w dniu 11 października 2009 roku (na stronie internetowej), Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., informuje:

Wypowiedzi cytowanych osób są wyrwane z kontekstu i niepełne. Nie uwzględniają całości sytuacji.

W odniesieniu do zastrzeżeń merytorycznych informujemy, że w Ustawie kompensacyjnej nie zostały określone terminy wpłaty wadium. Leżało to w zakresie kompetencji niezależnego Zarządcy Kompensacji wybranego przez Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli.

W związku z prośbami inwestorów Zarządca Kompensacji przedłużył ostateczny termin wpłaty wadium z 30 kwietnia na 8 maja 2009 r., przy czym wszyscy wstępnie zainteresowani zostali powiadomieni o powyższym fakcie.

W terminie do 8 maja wpłynęły wadia od Stichting Particulier Fonds Greenrights oraz od innych inwestorów. Nazwy inwestorów zostaną podane w dniu 12 października 2009 r.

Uczestnicy przetargu do dnia dzisiejszego nie zgłaszali jakichkolwiek zastrzeżeń do Zarządcy Kompensacji dotyczących procedury przetargowej.

W przeszłości oraz w trakcie procesu kompensacji, katarski inwestor przejawiał zainteresowanie tymi składnikami majątku obu stoczni, na których możliwe byłoby odtworzenie produkcji stoczniowej. Przedstawiciel inwestora deklarował to publicznie. Stąd też prowadzono z nim rozmowy w powyższym przedmiocie, jak z każdym z potencjalnych inwestorów.

Jednocześnie Stichting Particulier Fonds Greenrights był jedynym inwestorem, który wpłacił wadium i przystąpił do przetargu na zakup kluczowych aktywów stoczniowych (dotyczy to 8 przetargów w przypadku Stoczni Gdynia S.A. i 5 przetargów w przypadku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.).

Cała procedura prowadzona zgodnie z postanowieniami Ustawy kompensacyjnej była prowadzona w trybie otwartego, bezwarunkowego, nieograniczonego, niedyskryminacyjnego postępowania przetargowego. Dla pełnej przejrzystości od strony techniczno-organizacyjnej procedura ta była prowadzona za pośrednictwem witryny internetowej (specjalnie do tego utworzonej). W tym zakresie niezależny Zarządca Kompensacji współpracował z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych. Nad prawidłowością przebiegu przetargów czuwały niezależne komisje oraz obserwatorzy Unii Europejskiej. Nie było żadnej możliwości ingerencji w przebieg przetargu i wpływania na jego wynik, gdyż był przeprowadzany w czasie rzeczywistym a jedynym kryterium była zaoferowana cena. Każdy z uczestników przetargów posiadał na bieżąco informacje dotyczące najwyższej złożonej oferty w danym przetargu.

Niezależny Zarządca Kompensacji został wybrany przez Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli, a zatem organ składający się wyłącznie z wierzycieli Stoczni.


Dodatkowych informacji udziela:
Roma Sarzyńska - Przeciechowska
Rzecznik Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
tel.: 501 31 00 23, e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl