Okrągły Stół Energetyczny w ARP

Data dodania: 2015-10-09
- Dzisiejsze spotkanie inauguruje polsko-amerykańską współpracę w zakresie rynków energetycznych. Jest to doskonała okazja do nawiązania relacji handlowych i gospodarczych pomiędzy obecnymi tu przedstawicielami firm. Cieszymy się, że dzięki zaangażowaniu obu stron możemy dzielić się doświadczeniami i wspólnie pracować nad globalnymi rozwiązaniami, a także wspólnymi projektami innowacyjnym i dla tego sektora – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, otwierając spotkanie Okrągłego Stołu Energetycznego. Wydarzenie odbyło się w ramach Polsko-Amerykańskiego Forum Innowacji (PLUS-IP).

- Dzisiejsze spotkanie inauguruje polsko-amerykańską współpracę w zakresie rynków energetycznych. Jest to doskonała okazja do nawiązania relacji handlowych i gospodarczych pomiędzy obecnymi tu przedstawicielami firm. Cieszymy się, że dzięki zaangażowaniu obu stron możemy dzielić się doświadczeniami i wspólnie pracować nad globalnymi rozwiązaniami, a także wspólnymi projektami innowacyjnym i dla tego sektora – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, otwierając spotkanie Okrągłego Stołu Energetycznego. Wydarzenie odbyło się w ramach Polsko-Amerykańskiego Forum Innowacji (PLUS-IP).

Tematem spotkania zainicjowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Izbę Handlową Stanów Zjednoczonych były perspektywy rozwoju rynków energetycznych i możliwości podjęcia współpracy w tym zakresie. - Polska na energetycznej mapie świata może mieć istotne znaczenie, posiadamy doskonałą lokalizację i coraz bardziej skupiamy się na alternatywnych źródłach energii. Amerykańskie doświadczenia w tej dziedzinie są cenną wskazówką, liczymy na to, że dzisiejsze spotkanie będzie początkiem trwałej współpracy w zakresie energetyki – dodała prezes Zielińska.

Celem powołanego w zeszłym roku PLUS-IP jest nawiązanie relacji gospodarczych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską. Program skupia się wokół kilku dziedzin, jedną z nich jest energetyka. Jego założeniem jest umacnianie stosunków gospodarczych między oboma krajami poprzez budowanie ekosystemu innowacji i łączenie zaangażowania po stronie państwa, biznesu i nauki. Strony podjęły się także prowadzenia badań naukowych i projektów rozwojowych w strategicznych sektorach gospodarki. Zaproszeni goście reprezentowali największe polskie i amerykańskie firmy energetyczne i ośrodki badań, firmy, m.in. PKN Orlen, Lotos, PGE, Energa, 3M Poland, , GE International, AmCham, NCBiR,

Podczas spotkania firmy miały okazję zaprezentować własne innowacyjne rozwiązania w zakresie rynków energetycznych m.in. ideę samochodów elektrycznych E-Mobility (PGE S.A.), projekt tworzenia inteligentnej sieci oraz liczników energii elektrycznej (Energa S.A.), czy planów rozwoju energetyki wiatrowej (PKN Orlen S.A.). Jednym z poruszanych tematów była także fotowoltaika i nowatorski pomysł wykorzystania perowskitów (Saule Technologies), koncepcję przedstawiła spółka ARP Venture posiadająca status obserwatora w Saule Technologies. Goście rozmawiali także na temat perspektyw i ryzyka, związanego z pierwszą polską farmą wiatrową na morzu (projekt PGE Energia Odnawialna) oraz potencjale i roli inteligentnych sieci elektroenergetycznych (Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii).