Oferta ARP uzupełnieniem systemu wsparcia innowacji

Data dodania: 2015-04-14
- Współpraca pomiędzy administracją, biznesem i ośrodkami naukowymi nie jest fikcją, ale bardzo ważnym elementem wsparcia innowacyjności – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes ARP podczas debaty pt. "Innowacje w Polsce - fikcja, rzeczywistość czy przyszłość?", zorganizowanej 14 kwietnia br. przez Instytut Innowacyjna Gospodarka. Agencja Rozwoju Przemysłu objęła patronat nad tym wydarzeniem.

- Współpraca pomiędzy administracją, biznesem i ośrodkami naukowymi nie jest fikcją, ale bardzo ważnym elementem wsparcia innowacyjności – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes ARP podczas debaty pt. "Innowacje w Polsce - fikcja, rzeczywistość czy przyszłość?", zorganizowanej 14 kwietnia br. przez Instytut Innowacyjna Gospodarka. Agencja Rozwoju Przemysłu objęła patronat nad tym wydarzeniem.

Wiceprezes Patrycja Zielińska podkreśliła, że ARP posiada unikalne, 20 letnie doświadczenie we współpracy z wieloma podmiotami, od instytucji państwowych, spółek Skarbu Państwa, uczelni i ośrodków badawczych po fundusze kapitałowe. – Wykorzystujemy te doświadczenia do stworzenia komplementarnego Ekosystemu wsparcia innowacji  – podkreśliła wiceprezes Zielińska. - Nie budujemy konkurencji dla innych instytucji, zamierzamy natomiast efektywnie uzupełniać ich działania, łącząc zasoby – dodała.

Przypomniała, że w skład Ekosystemu ARP wchodzą: Platforma Transferu Technologii, spółka ARP Venture, spółki kapitałowe ARP, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Fundacja Centrum Innowacji FIRE, Inwestorzy w SSE, spółki Skarbu Państwa. – W ramach Ekosystemu, łączymy  administrację, biznes i naukę, tworząc  optymalne otoczenie dla rozwoju innowacji – powiedziała wiceprezes ARP.

- Przykładem przedsięwzięcia, które dzięki takiej współpracy otrzymał wsparcie na każdej fazie realizacji, jest projekt firmy GRC Technologie. W marcu ARP Venture podpisała pierwszą umowę pożyczki dla GRC Technologie z Krakowa, na kwotę 9 mln zł, która wesprze produkcję ekologicznych materiałów budowlanych – przypomniała wiceprezes Zielińska. Technologia stosowana przez GRC (produkcja m.in. cementu z popiołu powstającego ze spalania węgla), została opracowana przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w ramach projektu finansowanego przez NCBR. Natomiast dofinansowanie rozpoczęcia produkcji firma uzyskała od ARP Venture.

Kolejną  inicjatywą wspierającą współpracę sektora nauki z biznesem z udziałem ARP jest Platforma Transferu Technologii. – Platforma to unikalne narzędzie, które połączy partnerów zainteresowanych opracowaniem, sprzedażą oraz pozyskaniem innowacyjnych rozwiązań. W ramach Platformy możliwe będzie także dofinansowanie licencji, praw do wykorzystania technologii oraz finansowania usług doradczych ze środków unijnych – powiedziała wiceprezes Zielińska.