Oferta ARP dla przedsiębiorców z Radomia

Data dodania: 2015-06-30
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.  na spotkaniu z przedsiębiorcami w Radomiu przedstawiła swoją ofertę skierowaną do małych, średnich i dużych firm. - Zachęcamy radomskie firmy do ubiegania się o pożyczki lub wsparcie kapitałowe typu venture, korzystania z oferty specjalnej strefy ekonomicznej oraz Platformy Transferu Technologii – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.  na spotkaniu z przedsiębiorcami w Radomiu przedstawiła swoją ofertę skierowaną do małych, średnich i dużych firm. - Zachęcamy radomskie firmy do ubiegania się o pożyczki lub wsparcie kapitałowe typu venture, korzystania z oferty specjalnej strefy ekonomicznej oraz Platformy Transferu Technologii – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

- Liczę, że dzisiejsze spotkanie będzie skutkować poszerzeniem współpracy między przedsiębiorcami a Agencją Rozwoju Przemysłu. Wierzę, że te kontakty ułatwią dostęp do innowacyjnych rozwiązań, a to przełoży się na wzrost konkurencyjności. Wiele radomskich firm już postawiło na innowacyjność i usługi jakie oferują są znane nie tylko w całym kraju ale i na świecie. Mam nadzieję, że dzięki współpracy z ARP do tego grona dołączą kolejne radomskie firmy – mówił prezydent Radomia Radosław Witkowski.

- W lutym tego roku, razem z wojewodą, marszałkiem mazowieckim, prezydentem Radomia i Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych podpisaliśmy porozumienie tworzące Radomską Strefę Gospodarczą. W ramach tej inicjatywy przedstawiamy dzisiaj instrumenty wsparcia, z których mogą korzystać radomscy przedsiębiorcy - powiedziała wiceprezes Patrycja Zielińska.

Podczas spotkania eksperci ARP przedstawili przedsiębiorcom z Radomia warunki udzielania pożyczek dla dużych przedsiębiorstw na cele rozwojowe, zasady wsparcia kapitałowego (typu venture) innowacyjnych projektów małych i średnich firm, ofertę uruchomionej w maju Platformy Transferu Technologii oraz korzyści i zasady funkcjonowania w TSSE „EURO-PARK WISŁOSAN"  

Pożyczki – rozwój dużych przedsiębiorstw

Agencja kieruje swoją ofertę do dużych przedsiębiorstw działających we wszystkich branżach, szukających finansowania rozwoju i inwestycji. Mogą oni liczyć na pożyczki od kilku do kilkudziesięciu milionów. ARP stosuje proste i przejrzyste zasady przy ubieganiu się o finansowanie. Brak jest ukrytych opłat, a każdy projekt rozpatrywany jest indywidualnie. Dodatkowo ARP pozwala łączyć pożyczki własne z finansowaniem bankowym, a zwrot pożyczki dopasowany jest do specyfiki realizowanego projektu (raty są stałe lub zmienne). Od 2010 roku ARP udzieliła pożyczek na łączną kwotę 2,91 mld zł.

Więcej informacji: http://www.arp.pl/uslugi-finansowe-dla-firm#/pozyczki_791

ARP Venture – innowacyjne MŚP

ARP Venture inwestuje w innowacyjne projekty rozwijane przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Spółka oferuje nie tylko kapitał, ale i doradztwo. ARP Venture angażuje się na etapie wdrażania do produkcji lub ekspansji przedsiębiorstwa. Spółki otrzymują w związku z tym wsparcie na poziomie strategicznym i operacyjnym, natomiast na pozostałych etapach (badań i rozwoju) możliwe jest przyjęcie statusu obserwatora. Do końca roku na projekty innowacyjne w fazie komercjalizacji spółka zamierza przeznaczyć 70 mln zł.

Więcej informacji: http://arpventure.pl/pl

Platforma Transferu Technologii – łączy biznes z nauką

PTT jest przestrzenią komunikacji między przedsiębiorcami a naukowcami opartą na modelu otwartych innowacji. Możliwość korzystania z niej mają wynalazcy, jednostki naukowe, a także firmy. Użytkownik bezpłatnie przegląda bazę, może kontaktować się z wybranymi instytucjami, czy zadać pytanie ekspertom. Celem Platformy jest stworzenie efektownego zaplecza wspomagającego procesy transferu technologii oraz uproszczenie kontaktów pomiędzy twórcami i odbiorcami innowacji. Dodatkową zaletą Platformy jest przyjazna wizualizacja oraz dostęp do stale aktualizowanych informacji.

Więcej informacji: http://www.ptt.arp.pl/

Korzyści i zasady funkcjonowania w TSSE „EURO-PARK WISŁOSAN".

Przedsiębiorcy inwestujący w strefie mogą liczyć na dwa rodzaje wsparcia: związane z nakładami inwestycyjnymi lub utworzeniem i utrzymaniem nowych miejsc pracy. Maksymalna wielkość pomocy to 30% nakładów inwestycyjnych lub 30% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników (dla średnich przedsiębiorstw pomoc wynosi 40%, natomiast małych 50%). Pomoc regionalną przedsiębiorca otrzymuje głównie w formie ulgi w podatku dochodowym.  

Więcej informacji: http://www.tsse.arp.pl/oferta-inwestycyjna