Oferta ARP – biznes, rozwój, innowacje

Data dodania: 2015-04-22
- Agencja Rozwoju Przemysłu stworzyła kompletną ofertę skierowaną do małych, średnich i dużych firm - powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes ARP, otwierając 22 kwietnia br. spotkanie z przedsiębiorcami w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Było to kolejne spotkanie z cyklu pt. „ARP – biznes, rozwój, innowacje".  

- Agencja Rozwoju Przemysłu stworzyła kompletną ofertę skierowaną do małych, średnich i dużych firm - powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes ARP, otwierając 22 kwietnia br. spotkanie z przedsiębiorcami w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Było to kolejne spotkanie z cyklu pt. „ARP – biznes, rozwój, innowacje".  

Wiceprezes Patrycja Zielińska przypomniała, że Agencja Rozwoju Przedsiębiorstw kieruje swoją ofertę do przedsiębiorstw, które szukają środków na projekty innowacyjne, rozwojowe, inwestycyjne i restrukturyzacyjne. – Firmy mogą się ubiegać o pożyczki lub wsparcie kapitałowe typu venture. Ponadto ARP aktywnie działa na rzecz łączenia nauki z biznesem za pomocą budowanej Platformy Transferu Technologii. Te trzy elementy tworzą wachlarz atrakcyjnych instrumentów – dodała wiceprezes.

Pożyczki - rozwój dużych przedsiębiorstw

Agencja Rozwoju Przemysłu planuje w 2015 roku przeznaczyć prawie 400 mln zł na pożyczki. Do 2020 roku suma ta wyniesie 1,8 mld zł, z czego 1,6 mld zł na finansowanie typowo komercyjne, a 0,2 mld zł na finansowanie pomocowe. Jest to oferta skierowana do dużych przedsiębiorstw działających we wszystkich branżach, szukających finansowania rozwoju i restrukturyzacji. Mogą oni liczyć na pożyczki od kilku do kilkudziesięciu milionów.

ARP Venture – innowacyjne MŚP

ARP Venture inwestuje w innowacyjne projekty rozwijane przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Spółka oferuje nie tylko kapitał, ale i doradztwo. ARP Venture angażuje się na etapie wdrażania do produkcji lub ekspansji przedsiębiorstwa. Na etapie badań i rozwoju możliwe jest przyjęcie statusu obserwatora. Do końca roku na projekty innowacyjne w fazie komercjalizacji spółka zamierza przeznaczyć 70 mln zł.

Platforma Transferu Technologii - łączy biznes z nauką

Platforma Transferu Technologii to unikalny instrument na polskim rynku, oparty o model otwartych innowacji. Platforma będzie łączyć partnerów zainteresowanych opracowaniem (sprzedażą) oraz pozyskaniem innowacyjnych rozwiązań. Stworzone zostanie także efektywne zaplecze eksperckie wspomagające proces transferu technologii.

Żadne zapytanie umieszczone na Platformie nie pozostanie bez odpowiedzi. W sytuacji kiedy automatyczny system kojarzenia nie zidentyfikuje poszukiwanej przez biorcę technologii, z biorcą skontaktuje się pracownik ARP celem bezpośredniego wsparcia klienta w znalezieniu pożądanej innowacji.