Oddział I HSW ostatecznie przechodzi w ręce LiuGong

Data dodania: 2012-02-01
Wczoraj podpisana została ostateczna umowa sprzedaży cywilnej części Huty Stalowa Wola S.A. Finalizacja sprzedaży była możliwa po spełnieniu dwóch warunków - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. nie skorzystała z prawa pierwokupu gruntów znajdujących się w strefie przemysłowej Stalowej Woli, a chiński inwestor - Guangxi LiuGong Machinery - przelał pieniądze za zakup biznesu maszyn budowlanych HSW S.A. Od dziś firma funkcjonuje pod nazwą Liugong Machinery Poland.

Wczoraj podpisana została ostateczna umowa sprzedaży cywilnej części Huty Stalowa Wola S.A. Finalizacja sprzedaży była możliwa po spełnieniu dwóch warunków - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. nie skorzystała z prawa pierwokupu gruntów znajdujących się w strefie przemysłowej Stalowej Woli, a chiński inwestor - Guangxi LiuGong Machinery - przelał pieniądze za zakup biznesu maszyn budowlanych HSW S.A. Od dziś firma funkcjonuje pod nazwą Liugong Machinery Poland.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. będąc wraz z Ministerstwem Skarbu Państwa współwłaścicielem 87,63 % akcji Huty Stalowa Wola S.A. od początku uczestniczyła w procesie sprzedaży wyodrębnionej z HSW S.A. części przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją cywilną - HSW S.A. Oddział I (produkcja maszyn budowlanych). Sprzedaż oddziału była możliwa dzięki wspólnie podjętym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz powołany zarządzeniem Premiera Donalda Tuska "Zespół ds. działań mających na celu wsparcie HSW S.A.", którym kierował Wojciech Dąbrowski prezes ARP S.A., działaniom na rzecz pozyskania inwestora.

Proces prywatyzacji części cywilnej HSW S.A. rozpoczął się na początku 2010 r., a obecny inwestor - firma LiuGong - został wybrany w trybie publicznego zaproszenia do rokowań. Ostateczne sfinalizowanie sprzedaży biznesu maszyn budowlanych kończy program restrukturyzacji huty, która pozostanie przedsiębiorstwem produkującym wyroby przede wszystkim na rzecz przemysłu obronnego.

W komunikacie spółki czytamy: "Liugong Machinery Poland, działająca w Stalowej Woli, łączy dorobek materialny, potencjał techniczny, technologiczny, produkcyjny, ludzki oraz know how w zakresie realizacji biznesu maszyn budowlanych Huty Stalowa Wola S.A. z potencjałem rozwojowym i światowymi zasobami Guangxi Liugong Group. Środki pozyskane z transakcji  Huta Stalowa Wola S.A. przeznaczy na unowocześnienie produkcji zbrojeniowej i umocnienie swojej pozycji jako polskiego lidera w branży produkcji zbrojeniowej".

-  "Sprzedaż cywilnej części Huty Stalowa Wola pokazuje, że polski rynek jest atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych. To pierwsza prywatyzacja z udziałem chińskiego inwestora, która może zachęcić także innych partnerów z Chin do zainteresowania, współpracy czy zainwestowania w polskie firmy. To też wspólny sukces wielu podmiotów zaangażowanych w pomoc i restrukturyzację HSW - LiuGong jest jednym z największych na świecie producentów maszyn budowlanych, który włączając w swoją strukturę cywilną część HSW stwarza nowe perspektywy rozwoju dla produkcji sprzętu budowlanego w Polsce" - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A.


-------------------------------------------

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2011 r. w ramach pomocy na ratowanie i/lub na restrukturyzację ARP S.A. wypłaciła już 237 mln zł. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2011 r. wynosi 4,3 mld zł.


Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl