Nowy wiceprezes Zarządu ARP S.A.

Data dodania: 2016-12-14
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ARP S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania Dariusza Śliwowskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ARP S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ARP S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania Dariusza Śliwowskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ARP S.A.

Oficjalnie obowiązki służbowe Dariusz Śliwowski objął 14 grudnia br., dołączając do pracującego  od lutego 2016 roku w dwuosobowym składzie Zarządu ARP S.A., w którym obowiązki Prezesa sprawuje Marcin Chludziński a Wiceprezesa Michał Szaniawski.

Dariusz Śliwowski jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z informatyką i projektami informatycznymi dla sektora bankowego, administracji publicznej i przedsiębiorstw. Zasiadał w zarządach globalnych korporacji i polskich giełdowych spółek IT. Uczestniczył w projektach informatycznych, realizowanych w Polsce i za granicą. Przed dołączeniem do ARP, od grudnia 2015 roku pełnił funkcję prezesa zarządu spółki proALPHA Polska, polskiego oddziału europejskiego producenta systemów do zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi.