Nowy wiceprezes ARP S.A.

Data dodania: 2015-01-23
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. powołało dr. Marka Szczepańskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ARP S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. powołało dr. Marka Szczepańskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ARP S.A.

Dr Marek Szczepański stanowisko obejmie 16 lutego 2015 roku. W Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. będzie odpowiadał za restrukturyzację, nadzór nad udzielaniem pożyczek, poręczeń i gwarancji dużym przedsiębiorstwom oraz nadzór nad niektórymi kluczowymi projektami.

Doświadczenie ARP w restrukturyzacji i rozwoju polskich przedsiębiorstw jest unikalne i doceniane przez rynek.  Spółka z sukcesem zrestrukturyzowała wiele firm, które mogły dzięki temu rozwinąć skrzydła. Będę się starał, aby ARP jak najlepiej nadal wypełniała lukę rynkową związaną z dostępem do finansowania zwrotnego

– powiedział dr Marek Szczepański, nowy wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Dr Marek Szczepański ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada dyplom Master of Business Administration. Pracę doktorską z dziedziny zarządzania obronił w 2012 r. na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.  

W latach 2009–2015 pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie początkowo pełnił funkcję dyrektora departamentu, a od grudnia 2011 r. dyrektora zarządzającego.

Wcześniej pracował w sektorze publicznym, m.in. w latach 2003-2005 w Ministerstwie Gospodarki i Pracy jako podsekretarz stanu; w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej jako dyrektor departamentu oraz w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W latach 2007-2009 pracował w sektorze prywatnym, między innymi, jako prezes zarządu firmy konsultingowej.

W latach 2002–2005 członek, a następnie przewodniczący rady Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od grudnia 2012 r. przewodniczący Rady Nadzorczej Poczta Polska S.A.