Nowy prezes Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych

Data dodania: 2016-03-17
16 marca br. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kopalni Świętokrzyskich Surowców Mineralnych powołało nowego prezesa spółki. Został nim Henryk Ciosmak, legitymujący się wieloletnim doświadczeniem w branży wydobywczej.

16 marca br. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kopalni Świętokrzyskich Surowców Mineralnych powołało nowego prezesa spółki. Został nim Henryk Ciosmak, legitymujący się wieloletnim doświadczeniem w branży wydobywczej.

Nowy prezes ŚKSM Sp. z o.o. pracę w branży wydobywczej rozpoczął w 1991 r. w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych, gdzie pracował do 2009 r., przechodząc wszystkie szczeble awansu zawodowego. Następnie pełnił obowiązki kierownicze i dyrektorskie w takich firmach jak: Grupa kapitałowa EURO-BUD Sp. z o.o., Grupa Handlowa AGROTERM Sp. z o. o., P.P.H.U. DUWO, Polskie Surowce Skalne Sp. z o. o., PROBUDEX Sp. z o.o.

Jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu Technologii Wiertniczych w Udostępnianiu Złóż i Geoinżynierii. Ukończył także studia menadżerskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

ARP S.A., poprzez swoją spółkę celową Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o., jest właścicielem majątku dawnych Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych. Przejęcie spółki 29 stycznia br. zagwarantowało zachowanie integralności nabytego majątku KKSM, kontynuację działalności oraz rozwój przedsiębiorstwa. 16 lutego br. Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o., wznowiły wydobycie kruszyw w kopalniach w Jaźwicy, Laskowej, Winnej i Nieświnie.

Obecnie KKSM zatrudnia ok. 270 osób i prowadzi wydobycie w kopalniach: Jaźwica (49%) przychodów ze sprzedaży produktów), Laskowa (26%), Winna (22%) oraz Nieświn (3%). Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach nadal zajmować się będą głównie wydobyciem kruszyw naturalnych. Mają one zastosowanie w budownictwie drogowym i kolejowym, przy produkcji kostki brukowej, betonu towarowego oraz w budownictwie kubaturowym.