Nowy kontrakt Fabryki Pojazdów Szynowych

Data dodania: 2012-10-18
18 października 2012r., należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Fabryka Pojazdów Szynowych podpisała z PKP Intercity S.A. wart ponad 175 mln zł kontrakt na wyprodukowanie 25 wagonów pasażerskich. Dzięki przeprowadzonej przez ARP S.A. restrukturyzacji i ostatnio podpisanym umowom, Spółka osiągnie pierwszy od 2007 dodatni wynik finansowy.

18 października 2012r., należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Fabryka Pojazdów Szynowych podpisała z PKP Intercity S.A. wart ponad 175 mln zł kontrakt na wyprodukowanie 25 wagonów pasażerskich. Dzięki przeprowadzonej przez ARP S.A. restrukturyzacji i ostatnio podpisanym umowom, Spółka osiągnie pierwszy od 2007 dodatni wynik finansowy.

Umowa o wartości ponad 175 mln zł brutto jest wynikiem wygranego przez FPS postępowania przetargowego. Wagony mają być wyprodukowane i dostarczone w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. W lipcu br. poznańska Spółka podpisała umowę z PKP Intercity na modernizację 20 wagonów pasażerskich. Wartość tej umowy to blisko 54,5 mln zł.

Umowę podpisali pp: Sławomir Raniszewski - Prezes H. Cegielski FPS, Bogdan Pohl - Pełnomocnik Zarządu - Dyrektor Techniki i Produkcji FPS oraz Janusz Malinowski - Prezes PKP IC i Paweł Hordyński - Członek zarządu PKP IC
Zdjęcie dzięki uprzejmości PKP Intercity S.A.

- Wygrane przetargi umożliwią pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego oraz zasobów kadrowych Spółki. Daje to podstawy do myślenia o przyszłości przedsiębiorstwa z optymizmem - stwierdził Wojciech Dąbrowski, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Dzisiejsze dobre perspektywy Spółki są wynikiem realizowanego od ponad dwóch lat, pod nadzorem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., programu restrukturyzacji. ARP S.A. jest właścicielem 100% udziałów w H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. (FPS) od marca 2010 r. Nabycie udziałów stanowiło element restrukturyzacji zadłużenia H. Cegielski - Poznań SA w stosunku do Agencji. Sytuacja Spółki była wówczas bardzo zła - fabryka miała trudności w realizowaniu bieżących zobowiązań, kontrakty realizowane były z opóźnieniami, w ostatnich miesiącach przed objęciem udziałów pojawiły się problemy z wypłatą wynagrodzeń pracowników. Z powodu braku płynności finansowej, Spółka miała bardzo ograniczone możliwości uczestniczenia w przetargach na nowe zamówienia produkcyjne.

- Dziś możemy powiedzieć, że program restrukturyzacji przyniósł pozytywne efekty. W roku 2011 Spółka zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 63,5 proc. i zdecydowanie mniejszą stratę na sprzedaży. Zgodnie z planem na 2012 rok, potwierdzonym wynikami po II kwartale 2012 r., bieżący rok będzie pierwszym od 2007, który Spółka zamknie dodatnim wynikiem finansowym netto - poinformował Wojciech Dąbrowski. Zdaniem prezesa ARP S.A. efektywnie przeprowadzona restrukturyzacja i  pozyskane kontrakty odbudowały  pozycję poznańskiej fabryki i stworzyły podstawy do szerszej współpracy z bankami. Spółka uczestniczy z sukcesem w przetargach organizowanych na dostawę nowych i modernizowanych wagonów, gdzie zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na finansowanie produkcji. W ramach umów konsorcjalnych Spółka uczestniczy również  w przetargach na wyroby dotychczas nie będące w jej palecie produktowej (przetargi na wagony dwupoziomowe czy elektryczne zespoły trakcyjne EZT).

FPS jest jedynym krajowym dostawcą nowych wagonów osobowych i sypialnych, przystosowanych do jazdy z prędkością do 200 km/h, wagonów przystosowanych do komunikacji międzynarodowej, w tym komunikacji przestawczej, łączącej dwa systemy kolejowe.