Nowe zezwolenie w SSE EURO-PARK MIELEC

Data dodania: 2014-02-25
12 lutego 2014 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wydała trzecie w tym roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie Głogów Małopolski Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Zakład Produkcji Folii „Efekt Plus" Sp. z o.o. zainwestuje 35 mln zł, utworzy co najmniej 15 nowych miejsc pracy i utrzyma 40 dotychczasowych.

12 lutego 2014 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wydała trzecie w tym roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie Głogów Małopolski Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Zakład Produkcji Folii „Efekt Plus" Sp. z o.o. zainwestuje 35 mln zł, utworzy co najmniej 15 nowych miejsc pracy i utrzyma 40 dotychczasowych.

Przedsiębiorca zakupi kompleksowo wyposażone specjalistyczne linie technologiczne do produkcji znacząco udoskonalonych folii stretch, w szczególności w zakresie odporności na przebicia i retencji. Projekt inwestycyjny zlokalizowany będzie na działce, której oferent jest właścicielem.

Inwestor prowadzi działalność na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego AEROPOLIS, objętego SSE EURO-PARK MIELEC, od 2011 r. Spółka produkuje folie stretch (ręczna, maszynowa, jumbo, o różnych grubościach, kolorach i szerokościach) przeznaczone do celów przemysłowych i do użytku domowego.

W 2014 r. na terenie Podstrefy Głogów Małopolski Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wydała już trzy zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy zadeklarowali poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości  blisko 60 mln zł i utworzenie 37 miejsc pracy.