Nowe zezwolenia w SSE EURO-PARK MIELEC: inwestorzy zatrudnią co najmniej 63 osoby i zainwestują ponad 13,4 mln zł

Data dodania: 2011-05-20
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzająca Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC w dniu 19 maja 2011 r. wydała dwa nowe zezwolenia na prowadzenie działalności w mieleckiej strefie. Zatrudnienie zadeklarowane przez przedsiębiorców na terenie strefy wyniesie w przypadku Partners in Progress Sp. z o.o. 43 osoby; Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o. planuje utworzyć 20 nowych oraz utrzymać 175 już istniejących miejsc pracy.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzająca Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC w dniu 19 maja 2011 r. wydała dwa nowe zezwolenia na prowadzenie działalności w mieleckiej strefie. Zatrudnienie zadeklarowane przez przedsiębiorców na terenie strefy wyniesie w przypadku Partners in Progress Sp. z o.o. 43 osoby; Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o. planuje utworzyć 20 nowych oraz utrzymać 175 już istniejących miejsc pracy.

Zgodnie z zezwoleniem nr 204/ARP/2011 planowane przez Partners in Progress Sp. z o.o. nakłady inwestycyjne wyniosą ponad 5,4 mln zł. Na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Podstrefie Trzebownisko inwestor zakupi działkę (pow. ok. 0,6 ha) i wybuduje na niej nowoczesny obiekt przeznaczony do wykorzystania przy produkcji i rozwoju oprogramowania IT, budowy aplikacji komputerowych oraz działalności usługowej obejmującej projektowanie, wdrażanie i integracje systemów IT, obsługi serwisowej systemów wdrożonych, usług szkoleniowych dla klientów oraz badań i rozwoju produktu. Zakończenie inwestycji planowane jest w pod koniec 2013 r.

Partners in Progress Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, prowadzi działalność w zakresie produkcji i wdrożenia zaawansowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie uczelniami wyższymi, wdrożonymi w około 60 uczelniach na terenie Polski.

Fot.: ARP S.A. O/Mielec

Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE EURO-PARK MIELEC na podstawie zezwolenia wydanego w 1998 roku. W ramach prowadzonej działalności Spółka produkuje lody. Zgodnie z nowym zezwoleniem (203/ARP/2011) przedsiębiorca planuje zainwestować w rozbudowę hali produkcyjnej, która umożliwi zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy oraz poszerzenie oferowanego asortymentu lodów. W związku z uruchamianym w Strefie projektem zostanie utworzonych 20 nowych miejsc pracy przy jednoczesnej gwarancji utrzymania już istniejących 175 miejsc pracy. Zgodnie z nowym zezwoleniem, planowane nakłady inwestycyjne Zielonej Budki (Mielec) Sp. z o.o. wynoszą co najmniej 8 mln zł.

Więcej informacji udziela:
Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl
http://dlainwestorow.arp.com.pl

____________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. powstała w 1991 r. jako spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Podstawowe realizowane zadania to pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki, aktywne poszukiwanie inwestorów, udzielanie pomocy indywidualnej dużym przedsiębiorcom na ratowanie i na restrukturyzację, działania na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, wspieranie rozwoju regionalnego m.in. poprzez zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w Mielcu i Tarnobrzegu.

SSE EURO-PARK MIELEC to pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna, utworzona w 1995 r., od początku zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Jej łączny obszar wynosi 1135 ha, Strefa ma 22 podstrefy w 4 województwach, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Największe podstrefy znajdują się w Rzeszowie i Lublinie, a najmłodsza podstrefa działa w Szczecinie.

Specjalna Strefa w Mielcu oferuje inwestorom m.in.:

• maksymalną intensywność pomocy publicznej od 50% do 70% wielkości nakładów inwestycyjnych w formie ulgi podatkowej;
• atrakcyjne nieruchomości pod inwestycje;
• bliskość rozwijających się rynków; szerokie możliwości kooperacyjne w Strefie i otoczeniu (produkcja, usługi);
• one - stop - shop (kompleksowa obsługa projektu gwarantująca najkrótszy czas realizacji inwestycji).