Nowe zezwolenia w mieleckiej strefie

Data dodania: 2016-06-30
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wydała kolejne zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Na terenie podstrefy Trzebownisko zainwestuje ML SYSTEM S.A. – producent innowacyjnych modułów fotowoltaicznych. Drugim inwestorem jest spółka ABK KOMPLET sp. z o. o. Firma zajmuje się produkcją pieczywa i wyrobów ciastkarskich, a działalność rozpocznie w podstrefie Szczecin. 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wydała kolejne zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Na terenie podstrefy Trzebownisko zainwestuje ML SYSTEM S.A. – producent innowacyjnych modułów fotowoltaicznych. Drugim inwestorem jest spółka ABK KOMPLET sp. z o. o. Firma zajmuje się produkcją pieczywa i wyrobów ciastkarskich, a działalność rozpocznie w podstrefie Szczecin. 

ML SYSTEM działa na terenie podstrefy Trzebownisko od 2013 roku. Rozwiązania ML SYSTEM polegają na produkcji ogniw i modułów fotowoltaicznych przeznaczonych do instalacji na budynkach. Spółka jako jedna z pierwszych w Polsce wyspecjalizowała się w projektowaniu i wykonywaniu zintegrowanych systemów opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych (PV), kompatybilnych z budynkami (BIPV).

Celem nowej inwestycji jest uruchomienie produkcji ultralekkich paneli fotowoltaicznych. W ramach projektu inwestycyjnego przedsiębiorca na zakupionej nieruchomości zamierza wybudować halę produkcyjno-magazynową z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz wdrożyć linię technologiczną do obróbki szkła i produkcji ultralekkich modułów fotowoltaicznych. Przedsiębiorca planuje ponieść na ten cel nakłady inwestycyjne w wysokości 35 mln zł. Realizacja projektu przyczyni się do zatrudnienia co najmniej 20 nowych pracowników.

Firma ABK KOMPLET sp. z o. o ma z kolei ponad 6-letnie doświadczenie na rynku spożywczym jako producent pieczywa i wyrobów ciastkarskich. Nowy projekt inwestycyjny polega na zakupie nieruchomości na terenie podstrefy Szczecin i otwarciu nowego zakładu produkcyjnego. Na ten cel ABK KOMPLET planuje przeznaczyć ponad 39 mln zł, firma chce przy tym zatrudnić 35-ciu nowych pracowników.

Mielecka strefa posiada bardzo zróżnicowaną ofertę inwestycyjną, do tej pory skorzystało z niej 285 przedsiębiorców. Zarządzający SSE udostępnia potencjalnym inwestorom tereny pod inwestycje (greenfield), gotowe hale produkcyjno-magazynowe (brownfleld) oraz proponuje możliwość wykonania projektów pod klucz, zgodnie z potrzebami inwestora (built-to-suit). Do dyspozycji inwestorów pozostało jeszcze ok. 450 ha.

O jej sukcesie świadczą liczby: od początku funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC wydano w niej łącznie 347 zezwoleń na prowadzenie działalności, a nakłady inwestycyjne przekroczyły 8 mld zł.