Nowe spółki w nadzorze właścicielskim Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Data dodania: 2019-07-17
Zgodnie z przepisami o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dniem 17 lipca br. pod nadzór właścicielski ARP S.A. weszło 98 spółek z udziałem skarbu państwa. Dla zapewnienia optymalnego zagospodarowania zasobów tych spółek ARP S.A. utworzyła program  „Efektywność+”.

Zgodnie z przepisami o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dniem 17 lipca br. pod nadzór właścicielski ARP S.A. weszło 98 spółek z udziałem skarbu państwa. Dla zapewnienia optymalnego zagospodarowania zasobów tych spółek ARP S.A. utworzyła program  „Efektywność+”.

Celem programu „Efektywność+” jest zapewnienie nowo przejętym spółkom dalszego wsparcia w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej oraz realizacja procesów restrukturyzacji. Dodatkowym impulsem do rozwoju spółek będzie efekt synergii wynikający ze wspólnych projektów biznesowych realizowanych w ramach grupy kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu. Wśród powierzonych ARP S.A. przez Prezesa Rady Ministrów spółek znalazły się firmy z branż: transportowej, opakowaniowej, AGD, tekstylnej, czy spożywczej. Do tej pory zarządzanie większością z nich było w kompetencjach Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

- Gospodarowanie majątkiem skarbu państwa to duża odpowiedzialność. Dlatego w procesie przekazania spółek zależało nam na tym, żeby nadzór właścicielski został skonsolidowany, pozwalając na optymalizację już podjętych działań. . Spółki dołączyły do grupy kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu, wyspecjalizowanej we wspieraniu procesów restrukturyzacji i rozwijaniu działalności gospodarczej – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Działania ARP S.A. w ramach realizacji programu „Efektywność+” skoncentrowane będą na poprawie efektywności biznesowej i wdrożeniu dobrych praktyk zarządzania korporacyjnego.

- Nazwaliśmy projekt związany z nowymi zadaniami „Efektywność+” nie bez powodu. To właśnie o efekty chodzi w powierzonej nam funkcji. Chcemy jak najlepiej spożytkować zasoby skarbu państwa i jestem przekonany, że nasze wieloletnie doświadczenie będzie tu bardzo pomocne. Spółki, które do nas trafiły są w różnej kondycji, niektóre wymagają dalszych przekształceń, czasami konsolidacji oraz dalszych zmian systemów zarządzania. Biorąc pod uwagę ich liczbę to naprawdę duże wyzwanie. Nasze analizy potwierdzają jednak, że planowane działania będą opłacalne dla każdej ze stron, przede wszystkim pozwolą w pełni wykorzystać synergie w grupie kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu oraz zwiększyć efektywność zarządzania mieniem państwowym – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

W ramach programu „Efektywność+” w skład portfela kapitałowego ARP S.A. weszły m.in. mniejszościowe pakiety akcji i udziałów spółek skarbu państwa. Zadaniem ARP S.A. będzie przede wszystkim wprowadzenie nowego modelu  zagospodarowania majątku w stanie likwidacji bądź upadłości przez sprzedaż lub restrukturyzację oraz zwiększenie efektywności majątku poszczególnych spółek (m.in. przez zagospodarowanie nieruchomości czy konsolidację). ARP S.A. dysponuje również instrumentami finansowymi (w formie zwrotnej lub kapitałowej) przeznaczonymi na cele inwestycyjne oraz wykwalifikowaną kadrą, która wesprze działalność nowych spółek w nadzorze właścicielskim pod względem organizacyjnym, czy prawnym.

Zarządzanie portfelem kapitałowym to jedna z unikatowych kompetencji Agencji Rozwoju Przemysłu. W jej nadzorze właścicielskim do tej pory znajdowało się kilkadziesiąt spółek, m.in. Grupa CZH, Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych, Instytut Wzornictwa Przemysłowego czy Kopalnia Soli Kłodawa. Celem ARP S.A. jest stwarzanie warunków współpracy w ramach grupy kapitałowej i wykorzystanie wewnętrznych synergii, czego przykładem jest współpraca spółek związanych z przemysłem kolejowym: Polskiego Taboru Szynowego, H. Cegielski - Fabryki Pojazdów Szynowych i Przewozów Regionalnych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.