Nowe możliwości poręczeniowe ARP S.A. dla przedsiębiorstw

Data dodania: 2011-10-25
ARP S.A. zwiększy swoje zaangażowanie w poręczenia dla przedsiębiorstw. Dzięki podpisanej umowie o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dodatkowe 100 mln zł zostanie udostępnione przedsiębiorstwom w formie kredytów bankowych poręczonych przez ARP S.A. Umowa ułatwi pozyskanie i zwiększy dostępność kredytów i poręczeń dla przedsiębiorców aplikujących do BGK lub do ARP S.A.

ARP S.A. zwiększy swoje zaangażowanie w poręczenia dla przedsiębiorstw. Dzięki podpisanej umowie o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dodatkowe 100 mln zł zostanie udostępnione przedsiębiorstwom w formie kredytów bankowych poręczonych przez ARP S.A. Umowa ułatwi pozyskanie i zwiększy dostępność kredytów i poręczeń dla przedsiębiorców aplikujących do BGK lub do ARP S.A.

Podpisanie umowy pomiędzy ARP S.A. i BGK - 25 października 2011 r.  Fot.: Piotr Baczyński, ARP S.A.

Umowa "w sprawie form finansowania ekspozycji poręczanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A." została podpisana 25 października 2011 r. w Warszawie. W ramach umowy BGK udostępni odnawialny limit w kwocie 100 mln zł z przeznaczeniem na kredyty i gwarancje dla przedsiębiorstw udzielane pod poręczenie ARP S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. będzie mogła udzielać poręczeń w wysokości do 80% kapitału kredytu lub gwarancji udzielanych przez BGK. Formuła wspólnego finansowania znacznie zwiększa możliwości finansowe Agencji bez angażowania środków własnych, a  zarazem powoduje zwiększenie potencjału ARP S.A. w zakresie udzielania poręczeń. Decyzje o udzieleniu poręczenia  w ramach umowy ARP S.A. będzie podejmować indywidualnie dla każdego planowanego zaangażowania kredytowego BGK.

ARP S.A. udziela przedsiębiorcom pożyczek i poręczeń głównie ze środków własnych od 1991 r. Do tej pory Agencja udzieliła ponad 730 pożyczek na łączną kwotę 3,4 mld zł, rokrocznie zwiększając skalę swojej działalności w tym zakresie (na koniec 2008 r. saldo brutto pożyczek udzielonych przez ARP S.A. wynosiło 200 mln zł, natomiast w bieżącym roku planowane jest na poziomie 1040 mln zł). Istotną cechą pożyczek udzielanych przez ARP S.A. jest ich przeznaczenie dla średnich oraz dużych firm i indywidualne podejście do każdego projektu zgłaszanego do sfinansowania. Od 1991 r. ARP S.A. zawarła również 78 umów poręczenia lub gwarancji na  kwotę około 869,6 mln zł, 107,9 mln USD oraz 32,3 mln EUR.

--------------------------------------------------
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.


Więcej informacji udziela:

Michał Wrzosek
Biuro Marketingu i Promocji
tel.: +48 22 460 37 24
e-mail: Michal.Wrzosek@arp.com.pl
www.arp.com.pl