Nowe inwestycje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC

Data dodania: 2013-02-12
Nowe inwestycje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC

Trzech nowych inwestorów planuje utworzenie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC 100 nowych miejsc pracy i uruchomienie projektów o wartości blisko 23, 6 mln zł. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła pierwszych w 2013 roku zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w podstrefach Mielec i Trzebownisko.

- Pozyskanie w ciągu kilku tygodni tego roku trzech nowych firm na terenie mieleckiej strefy wskazuje na niesłabnące zainteresowanie inwestycjami na terenach stref ekonomicznych w Polsce - powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Firma SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski planuje zakupić w podstrefie Mielec działkę o pow. 2 ha i wybudować na niej zakład z infrastrukturą niezbędną do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy. Odbiorcami będą głównie firmy z przemysłu motoryzacyjnego, budowlanego i elektronicznego. SIEROSŁAWSKI GROUP planuje również produkcję innowacyjnych form wtryskowych, oprzyrządowania i części metalowych oraz działalność usługową związaną z tym asortymentem.

Zadeklarowany całkowity koszt inwestycji to 14 mln zł, zatrudnienie: 30 osób. SIEROSŁAWSKI GROUP planuje ukończyć inwestycję w 2016 r.


Nowymi inwestorami w podstrefie Trzebownisko na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis inwestycje są: P.P.H.U. "BRYK" i Akces-Med. Sp. z o.o.

P.P.H.U. "BRYK" Witold Bryk zajmuje się dystrybucją narzędzi do obróbki drewna dlaprzemysłu budowlanego i meblowego oraz produkcją i usługami technicznymi, związanymi z wytwarzaniem narzędzi diamentowych do obróbki materiałów drewnopochodnych, ceramiki, aluminium, tytanu i kompozytów. Dzięki realizacji nowej inwestycji, przedsiębiorca chce rozszerzyć działalność o produkcję wysokospecjalistycznych narzędzi do obróbki materiałów i komponentów z metali nieżelaznych (aluminium, miedź, stopy aluminiowo-tytanowe).
Inwestor zamierza nabyć działkę o pow. 0,6 ha i wybudować halę produkcyjną z zapleczem magazynowym, wyposażoną w specjalistyczne maszyny. Planowany koszt projektu to blisko 6 mln zł, deklarowane zatrudnienie - 40 osób. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2017 r.

Firma Akces-Med. Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie produkcji sprzętu medycznego, głównie dla osób z dysfunkcją ruchu (pionizatory statyczne i dynamiczne, foteliki rehabilitacyjne, wózki specjalne). Spółka jest twórcą wielu rozwiązań w dziedzinie sprzętu rehabilitacyjnego. Jej produkty w  50-ciu proc. dostarczane są na rynki zagraniczne. 
Kosztem co najmniej 3,6 mln zł, Akces-Med. Sp. z o.o. zakupi działkę o pow. 0,8 ha i wybuduje  obiekt produkcyjny, wyposażony w specjalistyczne maszyny i urządzenia niezbędne do produkcji nowego asortymentu wyrobów. Spółka zadeklarowała utworzenie 30 nowych miejsc pracy. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2015 r.