Nowe inwestycje w radomskiej podstrefie

Data dodania: 2018-01-24
Podstrefa Radomska, wchodząca w skład Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN dobrze rozpoczęła rok 2018. ARP wydała w niej trzy zezwolenia na działalność gospodarczą. Zgodnie z deklaracjami przedsiębiorców inwestycje przekroczą 23 mln zł. Podstrefa cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród polskich inwestorów.

Podstrefa Radomska, wchodząca w skład Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN dobrze rozpoczęła rok 2018. ARP wydała w niej trzy zezwolenia na działalność gospodarczą. Zgodnie z deklaracjami przedsiębiorców inwestycje przekroczą 23 mln zł. Podstrefa cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród polskich inwestorów.

- Wsparcie rozwoju regionów to jedno z ważniejszych zadań ARP, dlatego zawsze cieszą nowe inwestycje w zarządzanych przez nas specjalnych strefach ekonomicznych. W Radomiu ma to znaczenie szczególne. Te nowe inwestycje są również potwierdzeniem atrakcyjności naszej oferty, kierowanej do inwestorów – podkreśla Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu. – Podstrefa Radom ma sporo do zaoferowania. Chcemy efektywnie wykorzystać jej potencjał. Dlatego przygotowujemy infrastrukturę dla inwestorów i prowadzimy rozmowy z miastem na temat wspólnych projektów inwestycyjnych – dodaje prezes Chludziński.

ARP w 2018 roku, zgodnie z zapowiedziami, chce zwiększyć inwestycje w radomskiej podstrefie. Szybkie zakończenie rozmów z władzami miasta i nabycie potrzebnych terenów umożliwiłoby ARP m.in. zainwestowanie w budowę parku przemysłowego w Radomiu.

Z przeprowadzonych badań wynika, że szczególnie ważne dla inwestorów są odpowiednio przygotowane hale produkcyjne. Obecnie trwa postępowanie na wybór wykonawcy hali produkcyjnej w Wośnikach o powierzchni ok. 10 tys. m2 z zapleczem socjalno-administracyjnym oraz zagospodarowaniem terenu. Hala będzie miała możliwość podziału na trzy funkcjonalne segmenty o pow. ok. 5 tys. m2, i dwa po ok. 2,5 tys. m2 i dostosowana do działalności: mechanicznej, obróbki metali, tworzyw sztucznych, magazynowania oraz logistyki. Inwestycja ma zostać ukończona w II kwartale 2019 roku.

Rok 2018 dla Radomia rozpoczął się wyjątkowo dobrze. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy z rejestru bezrobotnych w 2017 roku ubyło niemal 4,5 tys. osób, a stopa bezrobocia w powiecie zmniejszyła się o prawie 4%. Wpływ na powstawanie nowych miejsc pracy w Radomiu mają również działania ARP. Z inwestycji w radomskiej podstrefie korzystają zarówno przedsiębiorcy jak i społeczność lokalna.

Spośród tegorocznych inwestorów, największe nakłady inwestycyjne zadeklarowała polska firma Klamal, która swoją działalność rozpoczynała na tych terenach jeszcze w 2011 roku. Ponad 14 mln zł spółka przeznaczy na budowę nowego zakładu oraz produkcję m.in. betonowych płyt, figur i mebli. Te ostatnie posłużą jako element zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Firma planuje wzrost zatrudnienia o 25 osób. Pozostałe dwie inwestycje pochodzą z branży tworzyw sztucznych (Roboplast) i metalowej (F2J Reman).

Dla radomskiej podstrefy równie pozytywny, pod względem liczby zezwoleń i utworzonych miejsc pracy, był rok 2017. Cztery duże inwestycje przekroczą w sumie ponad 100 mln zł. Wszystkie przedsiębiorstwa to firmy polskie z branż: spożywczej (QFG Food Sp. z o.o.), chemicznej (GRUPA PRONICEL S.A.), papierniczej (Paper Cup Factory Sp. z o.o) oraz metalowej (Almech 2 s.c.).

Rok 2018 specjalne strefy ekonomiczne zarządzane przez ARP S.A.: EURO-PARK MIELEC i EURO-PARK WISŁOSAN rozpoczęły z bardzo dobrym wynikiem. Do połowy stycznia wydano 19 zezwoleń, które przełożą się na 360 mln nakładów inwestycyjnych oraz 470 nowych miejsce pracy.

Od początku istnienia stref ARP S.A. wydała w nich łącznie do końca 2017 roku 770 zezwoleń na działalność gospodarczą, z czego niemal 3/4 dla polskich firm. Zezwolenia te przełożyły się na 20 mld zł zobowiązań inwestycyjnych i utworzenie ponad 65 tys. miejsc pracy. Obecnie teren inwestycyjny SSE zarządzanych przez ARP S.A. obejmuje 3 500 ha położonych w 55 podstrefach w 9 województwach.