Nowa strategia Grupy Przemysłowej Baltic – kurs na offshore!

Data dodania: 2024-05-07

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. rozpoczyna nowy etap w transformacji Grupy, mający na celu umocnienie pozycji w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Na podstawie zatwierdzonej strategii, ARP wyposaży Grupę Przemysłową Baltic Sp. z o.o. w aktywa niezbędne do osiągnięcia pozycji wiodącego gracza w tym perspektywicznie rozwijającym się sektorze. Fundusze zostaną przekazane w celu przeprowadzenia niezbędnych inwestycji oraz wzmocnienia kapitału obrotowego Spółki. ARP S.A. realizując założenia strategii, wniesie także do GPB nieruchomości potrzebne do jej sprawnego funkcjonowania.

W celu wdrożenia nowej strategii, w GPB stery przejmie nowy zarząd:

  1. Adam Kowalski – Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Poznańskiej ze stopniem doktora nauk technicznych, ukończył Executive MBA in Offshore Wind Industry na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Jest menadżerem z ponad 22-letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami. Od listopada 2019 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora generalnego w Dajin Heavy Industry Europe, gdzie odpowiada między innymi za opracowanie strategii dla morskich fundamentów i wież wiatrowych, w tym koncepcji biznesowej i planu operacyjnego, dostosowanego do kluczowych graczy rynkowych. W latach 2017 – 2019 był Wiceprezesem Zarządu ST3-Offshore Sp. z o.o. (w restrukturyzacji), odpowiedzialnym za nadzór nad procesem restrukturyzacji oraz bieżącą działalność operacyjną w zakresie: BHP, produkcji, technologii, inżynierii, jakości, utrzymania i infrastruktury, logistyki, inwestycji (CAPEX) i zarządzania projektami. W latach 2012 – 2017 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy Stoczni Gdańsk, odpowiedzialnego za projektowanie i produkcję dla przemysłu morskiego, w tym Oil &Gas oraz energetyki wiatrowej. Był odpowiedzialny za działalność operacyjną całej grupy przemysłowej.

2. Magdalena Czuba-Wąsowska – Wiceprezes Zarządu ds. prawno-korporacyjnych

Doktor nauk prawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykładowca akademicki w latach 2005-2023, autorka publikacji naukowych, adwokat, menadżer. Od października 2023 r. pełni funkcję Wiceprezes Zarządu Energomontaż-Północ Gdynia S.A. Jest Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiej Morskiej Izby Energetyki Wiatrowej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów o wysokim stopniu skomplikowania organizacyjnego i prawnego, w tym z podmiotami międzynarodowymi. Specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych, kontraktowych i korporacyjnych oraz w prawie europejskim i administracyjnym. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa energetycznego, pomocy publicznej i projektów infrastrukturalnych.

3. Przemysław Szewczyk - Wiceprezes Zarządu ds. audytu i kontroli

Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych na Akademii Obrony Narodowej z zakresu Bezpieczeństwa Narodowego, ukończył Akademię Kompetencji Menedżera na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych i nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa oraz administracji, także w obszarze audytu i kontroli. Jako dyrektor i członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli zarządzał wieloosobowymi zespołami przygotowując i nadzorując newralgiczne kontrole funkcjonowania państwa i współpracując z komisjami sejmowymi w tym zakresie. Brał udział w realizacji projektów dotyczących działalności całej organizacji, w tym procesów planowania, ryzyk i zarządzania kapitałem ludzkim.

4. Marcin Jackowicz – Członek Rady Nadzorczej czasowo delegowany do wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Handlowej, gdzie uzyskał tytuł magistra na kierunku finanse i rachunkowość. Ekspert w obszarze finansów przedsiębiorstw, z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym w funduszach venture capital oraz private equity, gdzie odpowiadał za kreację wartości spółek portfelowych oraz nadzór właścicielski, zasiadając również w radach nadzorczych. W 2021 roku dołączył do struktur Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., gdzie odpowiada za nadzór spółek podległych ARP, m.in. Grupy Przemysłowej Baltic Sp. z o.o. W 2022, został powołany do Rady Nadzorczej GPB, gdzie pełni funkcję jej Przewodniczącego. Jednocześnie od stycznia 2023, pełniąc funkcję Chief Financial Oficer, odpowiada za finanse spółki Baltic Towers sp. z o.o., realizującej projekt budowy fabryki morskich wież wiatrowych w Gdańsku.

Podjęto także uchwały o odwołaniu ze stanowisk dotychczasowych członków Zarządu Spółki: Henryka Ogryczaka, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu oraz Marka Gorzelewskiego, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych. Uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia.

***

Grupa Przemysłowa Baltic Sp. z o.o. to holding, w którym pod wspólnym szyldem działają firmy z branży okrętownictwa, energetyki wiatrowej oraz offshore. Grupę Przemysłową Baltic tworzą spółki Baltic Operator Sp. z o.o., Stocznia Gdańska Sp. z o.o. oraz Energomontaż-Północ Gdynia S.A., których przedmiotem działalności jest produkcja konstrukcji stalowych dla polskich i zagranicznych klientów w zakresie energetyki wiatrowej, projektów Offshore&Onshore oraz okrętownictwa.

GPB (1)_z góry i trafo nabrzeże