Nowa inwestycja P.H. ELMAT Sp. z o.o. w SSE EURO-PARK MIELEC

Data dodania: 2011-11-29
Ponad 21,5 mln zł zainwestuje P.H. "ELMAT" Sp. z o.o. na terenie zarządzanej przez ARP S.A. Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Deklarowane w ramach nowego projektu zatrudnienie to minimum 20 osób, co po uwzględnieniu zatrudnienia osiągniętego w spółce w ramach pierwszego zezwolenia, wygeneruje łącznie około 130 miejsc                                                           pracy w mieleckiej strefie.

Ponad 21,5 mln zł zainwestuje P.H. "ELMAT" Sp. z o.o. na terenie zarządzanej przez ARP S.A. Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Deklarowane w ramach nowego projektu zatrudnienie to minimum 20 osób, co po uwzględnieniu zatrudnienia osiągniętego w spółce w ramach pierwszego zezwolenia, wygeneruje łącznie około 130 miejsc
                                                          pracy w mieleckiej strefie.

ARP S.A. w dniu 23 listopada 2011 r. udzieliła P.H. ELMAT Sp. z o.o. drugiego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie  SSE EURO-PARK MIELEC. P.H. ELMAT Sp. z o.o. planuje zakupić niezabudowaną nieruchomość o powierzchni ok. 1,6 ha i wybudować na niej budynek produkcyjno-laboratoryjny (pow. 5.100 m2) wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Spółka planuje również zakupić niezbędne maszyny i urządzenia do produkcji kabli światłowodowych. Zakończenie tej inwestycji planowane jest w 2013 r.

P.H. ELMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie jest jedną z wiodących firm w Polsce w zakresie produkcji i dystrybucji wyrobów światłowodowych. Działalność produkcyjna spółki obejmuje montaż i produkcję akcesoriów światłowodowych, takich jak patchcordy, multipatchcordy i pigtaile światłowodowe oraz innych rozwiązań światłowodowych wstępnie przygotowanych do instalacji.

Spółka dostarcza swoje wyroby na rynek krajowy i rynki zagraniczne, m.in. do Francji, Holandii, Anglii, Niemiec, Hiszpanii i in.

P.H. ELMAT Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE EURO-PARK MIELEC Podstrefa Głogów Małopolski na podstawie zezwolenia wydanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w 2009 roku. Dynamiczny rozwój spółki w warunkach silnej konkurencji wymaga dalszych inwestycji, w związku z tym spółka zamierza zrealizować nowy projekt na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego AEROPOLIS objętego SSE EURO - PARK MIELEC w oparciu o kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od początku 2011 roku na terenie SSE EURO-PARK MIELEC wydała 15 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Łączne deklarowane nakłady inwestycyjne z zezwoleń udzielonych w tym czasie wynoszą ok. 173 mln zł, przedsiębiorcy zadeklarowali utworzenie 361 nowych miejsc pracy.

Od początku istnienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC przedsiębiorcy strefowi zainwestowali tu ok. 4,9 mld zł i utworzyli 14,5 tys. nowych miejsc pracy. W mieleckiej strefie aktualnie prowadzi działalność ponad 130  przedsiębiorców.


_____
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł. W zarządzanych przez ARP S.A. specjalnych strefach ekonomicznych: mieleckiej i tarnobrzeskiej, poziom inwestycji przekroczył już 11 mld zł, utworzono 36 tys. miejsc pracy.

SSE EURO-PARK MIELEC to pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna, utworzona w 1995 r., od początku zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Jej łączny obszar wynosi 1246 ha. Strefa ma 23 podstrefy w 4 województwach, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Największe podstrefy znajdują się w Rzeszowie i Lublinie, a najmłodsze - w Lubartowie i  Krośnie.

Specjalne strefy ekonomiczne zarządzane przez ARP S.A. oferują inwestorom m.in.:
• maksymalną intensywność pomocy publicznej od 40% do 70% wielkości nakładów inwestycyjnych w formie ulgi podatkowej;
• atrakcyjne nieruchomości pod inwestycje;
• bliskość rozwijających się rynków; szerokie możliwości kooperacyjne w Strefie i otoczeniu (produkcja, usługi);
• one - stop - shop (kompleksowa obsługa projektu gwarantująca najkrótszy czas realizacji inwestycji).


Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl