Nowa filozofia inwestowania w innowacje

Data dodania: 2015-02-24
Rozpoczęliśmy w ARP budowę Platformy Transferu Technologii opartej na  mechanizmie „open innovation". To nowe podejście do wsparcia innowacyjności które zakłada, że innowacje powstają zarówno wewnątrz jak i w otoczeniu przedsiębiorstwa

Rozpoczęliśmy w ARP budowę Platformy Transferu Technologii opartej na  mechanizmie „open innovation". To nowe podejście do wsparcia innowacyjności które zakłada, że innowacje powstają zarówno wewnątrz jak i w otoczeniu przedsiębiorstwa

- powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu otwierając konferencję „Jak z sukcesem komercjalizować w Polsce zaawansowaną technologię". W spotkaniu udział wzięła wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska.

Agencja Rozwoju Przemysłu poprzez Platformę Transferu Technologii zamierza wspomagać organizacyjnie i finansowo proces przepływu innowacyjnych rozwiązań od dawców technologii (firm, jednostek naukowych, wynalazców) do biorców (przedsiębiorstw, w szczególności z sektora MŚP). 

Platforma Transferu Technologii będzie gromadzić dane o dostępnych innowacjach, patentach, licencjach oraz informacje o zapotrzebowaniu firm na dane rozwiązania technologiczne. Będzie to również wsparcie eksperckie odnośnie wykorzystania nowych technologii

- podkreśliła wiceprezes Patrycja Zielińska.

Transfer technologii będzie w części realizowany w ramach modelu dual-use (multi use), czyli zastosowania rozwiązań, które już funkcjonują w danej branży i mogą być zaadoptowane w innych. Jednym z tego rodzaju przykładów jest transfer technologii wojskowych do przemysłu cywilnego.  

Transfer innowacji może odbywać się w dwóch kierunkach. Przede wszystkim od dużych firm do małych i średnich. Dzięki temu MŚP nie muszą ponosić bardzo wysokich kosztów budowy własnych działów badawczo-rozwojowych. Występować będzie także sytuacja odwrotna, w której to małe przedsiębiorstwa, w szczególności firmy typu spin-off oraz spin-out, będą dysponować innowacyjnymi rozwiązaniami mogącymi zainteresować większe podmioty. Małe i średnie firmy nie dysponują bogatym zapleczem technicznym czy kapitałowym, ale dzięki swej elastyczności w działaniu są często w stanie szybciej znaleźć niszę na rynku i ją zagospodarować. W takim przypadku to duże przedsiębiorstwa będą biorcami innowacyjnych produktów opracowanych w małych firmach.

Obecna na konferencji wiceminister Henclewska pokreśliła, że naszym atutem jest kadra inżynierska i młodzi naukowcy.

Dobrym przykładem są laureaci konkursu „Galileo Masters", których dzisiaj nagrodziliśmy. Chciałabym pogratulować zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom, którzy wzięli w nim udział, bo to też buduje kompetencje i świadczy o naszej pozycji

- powiedziała wiceminister Grażyna Henclewska.

„Galileo Masters" - European Space Navigation Competition (ESNC) to ogólnoeuropejski konkurs, którego celem jest wyszukanie i wsparcie najciekawszych pomysłów oraz projektów wykorzystujących nawigację satelitarną (GNSS). Popularna nazwa konkursu „Galileo Masters", nawiązuje do nagrody głównej konkursu oraz europejskiego systemu nawigacyjnego Galileo. Organizatorem polskiej edycji konkursu jest Kosmonauta.net sp. z o.o.

Złotymi partnerami konkursu są Agencja Rozwoju Przemysłu i Radomskie Centrum Innowacji i Technologii. Srebrnym partnerem jest Astri Polska. Brązowymi partnerami są GMV Innovating Solutions, SmallGIS i Creotech Instruments. Sponsorami nagród są AIP Business Link, PCPD, Intel i Polakpotrafi.pl.

Współorganizatorem polskiej edycji jest fundusz Black Pearls i Pomorski Klaster ICT Interizon. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Gospodarki, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 


 

Lista laureatów „Galileo Masters"

I miejsce - Jarosław Macioszek, Patryk Szałachwij, Bartłomiej Noga z Hyent Technology sp. z o.o. za projekt HYENT Discover New Dimension - aplikacja nagradza, między innymi prawdziwymi pieniędzmi, za spędzanie czasu w świecie rzeczywistym na różnych aktywnościach. Im więcej miejsc, im dłuższy czas, im więcej ludzi wokół nas, tym większe profity i przyjemność wynikająca z gry.

II miejsce - Piotr Andrzej Wołejsza z SUP4NAV sp. z o.o. za projekt NAVDEC - Navigational Decision Support System - zaawansowane wsparcie informacyjne, a także system wspierający podejmowanie decyzji (DSS) na wszystkich jednostkach pływających. Dzięki zastosowaniu nawigacji satelitarnej oraz dedykowanej algorytmiki jest to bardzo istotny system wspierający urządzenia nawigacyjne wykorzystywane w transporcie morskim.

III miejsce - Łukasz Kuczera z Scalac sp. z o.o. za Fields Of War - lokalizacyjna gra miejska, wykorzystująca najnowsze technologie takie jak iBeacons oraz wearables do rozszerzenia interakcji z graczem poza standardowe rozwiązania. Jest to także pierwsza gra tego typu pozwalająca na interakcje gracz vs. gracz.

IV miejsce - Marcin Łukasiewicz za projekt Cracow Historical Intrigue - aplikacja-gra miejska z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej. Aplikacja wykorzystuje pozycjonowanie oraz rzeczywistość rozszerzoną w ramach alternatywnej formy nauki o historii Krakowa.

V miejsce - Dariusz Tanajewski za projekt GNSS Life-saving Buoy - propozycja urządzenia wykorzystującego nawigację satelitarną w procesie informowania odpowiednich służb o tym, co się stało z zaginioną jednostką latającą lub pływającą. Urządzenie uwalniane by było w momencie dezintegracji lub krytycznego naruszenia struktury statku.

Wyróżnienie specjalne - Michał Rutkowski za projekt SBAS retranslation & pseudolite system - zaproponowane przez twórcę rozwiązanie technologiczne może znacząco wesprzeć realizację procedur precyzyjnego podejścia przez jednostki latające do lotnisk znajdujących się w określonych miejscach. Zwiększenie zasięgu sygnałów nawigacyjnych może przełożyć się na zwiększenie przepustowości lotnisk, ich bezpieczeństwa oraz atrakcyjności. Pomysł doceniony został w ramach nagrody specjalnej przez Niemiecką Agencję Kosmiczną.