Nauta woduje statek z wykorzystaniem pochylni B1 dawnej Stoczni Gdańskiej

Data dodania: 2014-03-17
14 marca 2014 r. Stocznia Nauta, należąca do grupy MARS Shipyards&Offshore, zwodowała wielozadaniowy statek typu PSV do obsługi platform wiertniczych, zbudowany na zamówienie stoczni Hellesøy Verft AS. To pierwsze wodowanie statku zbudowanego na terenach pochylni historycznej Stoczni Gdańskiej, przywróconych do produkcji przez stocznię Nauta. Ceremonia odbyła się w Gdańsku, na terenie Zakładu Nowych Budów.

14 marca 2014 r. Stocznia Nauta, należąca do grupy MARS Shipyards&Offshore, zwodowała wielozadaniowy statek typu PSV do obsługi platform wiertniczych, zbudowany na zamówienie stoczni Hellesøy Verft AS. To pierwsze wodowanie statku zbudowanego na terenach pochylni historycznej Stoczni Gdańskiej, przywróconych do produkcji przez stocznię Nauta. Ceremonia odbyła się w Gdańsku, na terenie Zakładu Nowych Budów.

Kontrakt na budowę częściowo wyposażonego kadłuba jednostki typu PSV Nauta zawarła w maju 2013 r. Realizacja projektu rozpoczęła się w połowie lipca 2013 r. i została zakończona w rekordowym terminie ośmiu miesięcy. Statek powstał we współpracy z biurem projektowym Wärtsilä Ship Design. Na statku zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań. Siłownia została wyposażona w napęd typu Diesel Electric z silnikami podwójnego paliwa Marine Diesel Oil oraz LNG. Wielofunkcyjna jednostka posiada również najnowocześniejszy system do zwalczania pożarów, obszerny pokład roboczy oraz kompletną instalację niezbędną do wykonywania przewidzianych dla niej zadań. Statek przeznaczony jest do obsługi platform wiertniczych, jego podstawowym zadaniem będzie transport różnego rodzaju ładunków wykorzystywanych na platformach oraz zaopatrzenia dla załogi. Ponadto będzie mógł być wykorzystywany do gaszenia pożarów na platformach i zbierania rozlewów olejowych. Operatorem statku będzie firma SIEM Offshore. 

Realizacja kontraktu dla norweskiego odbiorcy to przykład rewitalizacji i rozwoju polskiej branży stoczniowej. 

Kilka lat temu uznaliśmy, że stocznie w Polsce odżyją jako nowy biznes oparty na dwóch filarach – typowej produkcji okrętowej i budowie jednostek offshore. Takie jednostki powstają w polskich stoczniach, także z wykorzystaniem infrastruktury, która wcześniej należała do Stoczni Gdańskiej – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP SA, do której należy grupa MARS Shipyards&Offshore.

Zrealizowany projekt pokazuje również skuteczność realizowanej przez stocznię polityki dywersyfikacji działalności i zwiększania oferty produkcyjnej. Nauta, która w ostatnich latach koncentrowała się przede wszystkim na remontach i konwersjach statków, od 2012 r. z sukcesem realizuje kolejne zamówienia na budowę nie tylko częściowo wyposażonych kadłubów, lecz także kompletnych jednostek. Specjalizacją stoczni stała się w ostatnim czasie budowa innowacyjnych jednostek badawczych. W ubiegłym roku Nauta rozpoczęła realizację kontraktów na budowę dwóch takich statków – dla Uniwersytetów w Gdańsku i Goeteborgu. 

W obszarze nowych budów chcemy skupić się przede wszystkim na statkach wysokospecjalistycznych. Jest to nisza, umożliwiająca stoczni zróżnicowanie produkcji i jeszcze bardziej dynamiczny rozwój. Budowa tego rodzaju jednostek wymaga odpowiedniej infrastruktury, zastosowania precyzyjnych urządzeń i najnowocześniejszych technologii, ale wodowany dziś statek jest najlepszym dowodem na to, że spełniamy te wymogi i bez problemu możemy podejmować się realizacji podobnych zleceń – powiedział podczas ceremonii wodowania Andrzej Szwarc, prezes Stoczni Nauta. 

Budowa jednostki prowadzona była równolegle z odbudową infrastruktury stoczniowej na przejętym od Synergii 99 terenie pochylni w Gdańsku. W ciągu kilku miesięcy stocznia ożywiła tereny i infrastrukturę, które wcześniej należały do Stoczni Gdańskiej i przez dłuższy czas pozostawały niezagospodarowane. Dotychczas w tym miejscu Nauta zbudowała nie tylko zwodowaną dziś jednostkę PSV, lecz także dwa sejnery rybackie, wstawki do przedłużenia specjalistycznego statku Havila Phoenix czy konstrukcje offshore. 

Dzisiejsza uroczystość jest pięknym zwieńczeniem kilku miesięcy ciężkiej pracy zarówno przy budowie statku, jak i przy rewitalizacji tych terenów. Jeszcze niedawno to miejsce świeciło pustkami, dziś, przy realizacji kilku projektów, znajduje tu zatrudnienie 300 osób – podsumował ceremonię Piotr Słupski, Prezes MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. 

Stocznia Nauta wodowanie 

-----------------------------
Podstawowe dane statku:
Długość całkowita 89,20 m
Długość pomiędzy pionami 80,40 m
Szerokość 18,00 m
Wysokość do 1 pokładu 9,00 m
Wysokość do 2 pokładu 5,70 m
Powierzchnia pokładu roboczego 970 m2
Nośność statku 5 500 DWT