Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. nawiązują ścisłą współpracę na rzecz komercjalizacji wyników badań naukowych

Data dodania: 2011-12-09
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w dniu 9 grudnia 2011 r. podpisała porozumienie o współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Obszarem współpracy jest działanie na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, w szczególności w obszarze komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w dniu 9 grudnia 2011 r. podpisała porozumienie o współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Obszarem współpracy jest działanie na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, w szczególności w obszarze komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki.

Nowa strategia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zakłada aktywne funkcjonowanie spółki w roli inwestora na rynkach innowacyjnych technologii. Przykładem jest tutaj współpraca z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych jako właścicielem patentu na unikalną metodę otrzymywania grafenu. Współpraca z ITME ukierunkowana jest na zbudowanie konsorcjum zdolnego do uruchomienia produkcji wykorzystującej grafen na skalę przemysłową. Kluczowym problemem jest tutaj trafne wytypowanie produktu, który będzie miał największe szanse wejścia na globalny rynek produktów innowacyjnych, a więc tych o największej rentowności.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Do zadań Centrum należą m.in. "wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki" oraz "inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych".

Domeny działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uzupełniają się wzajemnie. Wykorzystanie tej komplementarności stanowiło podstawowy impuls do podpisania porozumienia o współpracy. Przykładem obszaru wspólnej korzyści może być tutaj Program Graf-Tech ogłoszony przez Centrum, obejmujący wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych oraz prac przygotowujących  do wdrożenia produktów opartych na wykorzystaniu unikalnych właściwości grafenu. Z punktu widzenia Agencji, program Graf-Tech stanowi znakomite wsparcie procesu identyfikacji najciekawszych zastosowań grafenu oraz identyfikacji optymalnych uczestników konsorcjum zdolnego do przeprowadzenia wdrożenia.

"Podpisane porozumienie otwiera możliwości kreowania wspólnych działań w całym obszarze łańcucha wartości; od fazy badań i rozwoju do aplikacji przemysłowych." - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A.

Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl