Najtańsza na rynku pożyczka na poprawę efektywności energetycznej

Data dodania: 2013-02-13
Najtańsza na rynku pożyczka na poprawę efektywności energetycznej

Nawet 300 tys. zł na zaledwie 6 proc. w skali roku mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy chcą zainwestować w poprawę efektywności energetycznej swoich firm. Specjalnie dla nich ARP S.A. przygotowała instrument finansowy "Energopożyczka". Obecnie jest to najkorzystniejsza oferta na rynku w tym segmencie pożyczek.

"Energopożyczka" jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorców, a także przedsiębiorstw samorządu terytorialnego, które chcą sfinansować wdrażanie rozwiązań optymalizujących zużycie energii. Środki z pożyczki mogą być wykorzystane m.in. na zakup urządzeń i systemów informatycznych, służących racjonalnemu zarządzaniu energią lub  na poprawę izolacji cieplnej budynku. Można je też przeznaczyć na energooszczędne urządzenia i technologie, takie jak: wysoko sprawne silniki i napędy elektryczne, systemy oświetlenia, systemy sprężonego powietrza, kotły do wytwarzania pary. 

Maksymalna wielkość pożyczki wynosi 300 tys. zł.  Dla przedsiębiorców szczególnie atrakcyjne mogą być: oprocentowanie z niską marżą i długi termin spłaty "Energopożyczki" - teraz aż do 72 miesięcy. ARP dopuszcza różnorodne sposoby zabezpieczeń i wymaga niewielkiego wkładu własnego (nie może on być jednak niższy, niż 10 proc. wysokości wnioskowanej kwoty). Pożyczkobiorca ma też możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat.

Agencja zapewnia także pomoc doradców w przygotowaniu dokumentów oraz gwarantuje szybki czas realizacji wniosków. Są one rozpatrywane bezpłatnie i można je składać  przez Internet. ARP S.A. nie pobiera prowizji za udzielenie pożyczki.

Ze środków "Energopożyczki" mogą być finansowane inwestycje:
• prowadzące do zmniejszenia energochłonności w gospodarce energetycznej,
• prowadzące do zmniejszenia zużycia energii w procesach produkcyjnych,
• mające na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej i energii pozyskiwanej z odpadów lub ciepła odpadowego w gospodarce energetycznej,
• wprowadzające energooszczędne urządzenia i technologie, m.in. wysokosprawne silniki i napędy elektryczne, systemy oświetlenia, systemy sprężonego powietrza, kotły do wytwarzania pary, odwadniacze i systemy gospodarki parą, systemy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.


Środki z "Energopożyczki" mogą być przeznaczone także na:
• zakup systemów zarządzania środowiskiem oraz systemów oznakowań ekologicznych związanych z ochroną środowiska przed negatywnymi skutkami produkcji i zużycia energii,
• zakup narzędzi, urządzeń i systemów informatycznych, służących poprawie efektywności energetycznej i racjonalnemu zarządzaniu energią,
• wykonanie audytów energetycznych,
• wykonanie projektów technicznych, prowadzących do realizacji przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną,
• inne nakłady i działania prowadzące do zmniejszenia zużycia energii i kosztów energii.
"Energopożyczka" jest rekomendowana przez:
• Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A.;
• Krajową Izbę Gospodarczą;
• Mitsubishi Electric;
• Schneider Electric;
• Kaeser Kompressoren;
• Innsoft.


"Energopożyczka" czyli fundusz ARP S.A.: został utworzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji